Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Odluka o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o statističkim istraživanjima ("Narodne novine", br.19/74), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 26. ožujka 1993, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1993. godinu

I.

Utvrđuje se Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1993. godinu.

II.

Statistička istraživanja iz točke 1 ove odluke financirat će se iz Državnog proračuna.

III.

Program statističhih istraživanja Republike Hrvatske za 1993. godinu tiskan je uz ovu odluku i čini njen,sastavni dio.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 950-02/93-01/08

Zgreb, 26. ožujka 1993.

Predsjednih Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.