Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu, od Posljedica nesretnog slučaja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Narodne novine", br. 53/el) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnj 1993. godine, donijela

ODLUKU

o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu, od Posljedica nesretnog slučaja

I.

Najniže svote na koje je vlasnik, odnosno korisnik vozila koja služe za prijevoz putnika u javnom prijevozu, u smislu članka 86. Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Narodne novine", broj 53/91), obveza sklopiti ugovor o osiguranju putnika u javnom prijevoz od posljedica nesretnoga slučaja, po jednom putniku iznose:

- za slučaj smrti 3,000.000 HRD

- za slučaj gubitka opće radne sposobnosti do 5,000.000 HRD

- za troškove liječenja i gubitak zarade do 1,500.000 HRD.

II.

Osiguranje iz točke I. ove Odluke zaključuje se po do sadašnjim uvjetima osiguranja i cjeniku premija.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja ("Narodne novine", broj 6/92 i 61/92).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/93-01/06

Urbroj : 5030112-93-2

Zagreb, 9. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.