Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za premještanje trase magistralne ceste MC-12/3 Karlovac - Josipdol - Jezerane, dionica: Obilaznica Duga Resa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste" Zagreb, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993., donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za premještanje trase magistralne ceste MC-12/3 Karlovac - Josipdol - Jezerane, dionica: Obilaznica Duga Resa

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa premještanje trase magistralne ceste MC-12/3 Karlovac - Josipdol - Jezerane, dionica: Obilaznica Duga Ress, k.o. Duga Ress, Gršćaki i Donji Zvečaj.

II.

Opći interes iz točke I. ove Odluke utvrduje se na temelju uvjeta uređenja prostora i dopune uvjeta uređenja prostora, sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uređenja prostora te Uvjerenju o dopuni uvjeta uređenja prostora, Sekretarijata za privredu, Zavoda za graditeljstvo općine Duga Resa, klasa: 350-OS/91-01/159, urbroj: 2118-03/05-92-11, od 28. siječnja 1992. godine, te klasa: 350-05/92-01/25, urbroj: 2188- 03/OS-92-11, od 22. rujna 1992. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/93-01/10

Urbroj : 5030109-93-1

Zagreb, 9. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.