Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnoga graničnoga prijelaza Hum na Sutli - Rogatec
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste" Zagreb, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993., donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnoga graničnoga prijelaza Hum na Sutli - Rogatec

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja cestovnog graničnog prijelaza Hum na Sutli - Rogatec. k.o. Hum u općini Pregrada

II.

Opći interes iz točke 1 ove Odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Izmjenama uvjerenja o uvjetima uređenja prostora Sekretarijata za upravne i opće poslove, Odsjeka za građevinarstvo, urbanizam, stambeno-komunalne i imovinskopravne poslove općine Pregrada, klasa: 350-05/92-01/29, ur. broj: 2214-02-04- 92-3, od 22. prosinca 1992. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/93-01/08

Ur. broj: 5030109-93-1

Zagreb, 9. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r