Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - proćišćeni tekst, 19/91, 53A/91. 18/92. i 69/.921 i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici održanoj dana 31. ožujka 1993. godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN

Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1993. godinu

I.

Glede raspoređivanja sredstava, a poradi ostvarivanja osobnih i javnih potreba osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske u djelokrugu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, donosi se Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1993. godinu, prema kojem su: - ukupni prihodi 2,475.318.000.000 HRD - ukupni rashodi 2,475.318,000.000 HRD

II.

Ukupni prihodi i rashodi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske utvrđeni u točki I. Financijskog plana su slijedeći:

I.PRIHODI HRD

1. Prihodi od doprinosa "iz" i "na" plaće 1,221.300,000.000

2. Prihodi od poljoprivrednika 65.912,000.000

3. Prihodi za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih 41.468,000.000

4. Ostali prihodi 94.417,000.000

5. Prihodi iz Proračuna Republike Hrvatske 1,052.221,000.000

UKUPNI PRIHODI 2,475.318,000.000

II.RASHODI HRD

1. Primarna zdravstvena zaštita 343.821,000.000

2. Polikliničko-konzilijarna zdrav. zaštita 266.987,000.000

3. Bolnička zdravstvena zaštita 1,168.446.000.000

4. Izdaci za lijekove po receptu 392.940,000.000

5. Ostala zdravstvena zaštita 83.317,000.000 UKUPNO - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 2,255.511,000.000

6. Naknade umjesto plaće zbog bolovanja i porodnog dopusta 125.812,000.000

7. Ostali rashodi 93.995,000.000 UKUPNO RASHODI 2,475.318,000.000

III.

Sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja, udružuju se u Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske iz prihoda na osnovi doprinosa po jedinstvenimstopama koje utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, iz prihoda po ostalim stopama doprinosa koje utvrđuje Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, prihoda iz Proračuna Republike Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.

Raspored sredstava iz točke II., pod točkom rashodi, i vršit će se ravnomjerno prema dospijeću pojedinih obveza utvrđenim prioritetima, a u okviru raspoloživih sredstava iz točke II., pod točkom prihodi.

V.

Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01 /33

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v.r.