Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Odluka o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članaka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici održanoj 31. ožujka 1993. godine donijela je

ODLUKU

o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi

I.

Dopunjuje se Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine", broj 15/92) poglavljem 7. "Ljekarnički postupci":

Šifra Opis postupaka

70010 Izdavanje lijeka za uručenje lijeka (gotovi lijekovi i lijekovi koji se izrađuju u ljekarni, sanitetski materijal, ortopedska i sanitarna pomagala) na recept i bez recepta a uključuje pripremu za uručenje lijeka (naručivanje, preuzimanje analize, stručnu evidenciju, kontrolu serije i roka valjanosti, skladištenje) pregled ispravnosti recepta, pregled propisanog lijeka (kontrola doza) te izdavanje lijeka uz uputu za upotrebu

71010 Obrada recepta (taksiranje i retaksiranje recepata, razvrstavanje recepata prema odluci Rep.

fonda, fakturiranje, upisivanje privatnih recepata u knjigu recepata) i potvrde o potrebi pomagala

71011 Obrada recepta za lijekove, koji podliježu zakonu o opojnim drogama (poseban propis o njihovom izdavanju) obuhvaća pregled glave recepata, pregled propisanog lijeka, izdavanje lijeka uz upute za upotrebu, taksiranje i upisivanje u knjigu evidencije opojnih droga

71012 Obrada recepta za neregistrirane lijekove u bolničkoj ljekarni obuhvaća provjeru glave recepta i ordinacije neregistriranog lijeka, taksiranje, šifriranje, vođenje evidencija te uputu za upotrebu lijeka

71013 Obrada narudžbenice - osnova je isti lijek neovisno o količini

71o14 Obrada narudžbenice za neregistrirane lijekove u bolničkoj ljekarni - osnova je isti neregistrirani lijek neovisno o količini

7200(0) Izrada magistralnih lijekova za usluge od šifre 72010 do 72220 za svaku se slijedeću količinu ili njezin dio, ali ne manji od 25% predviđene količine, bodovna vrijednost povećava se za 50%

72010 Vaganje ili mjerenje jednog sastojka (do 1000 g)

72020 Miješanje dvije ili više tekućina (do 1000 g)

72030 Otapanje ljekovitih supstancija zajedno s dekantiranjem i filtriranjem (do 1000 g)

72040 Izrada kapi za oči (izotoničnost i sterilizacija)

72050 Otapanje antibiotičkih pripravaka za oralnu upotrebu

72080 Miješanje čajeva (do 500 g)

72070 Miješanje praška (do 300 g)

72080 Podjela praška do 5 g (1 kom)

72090 Podjela praška u kapsule od škroba, u želatinozne i ostale (1 kom)

72100 Razvrstavanje lijekova i zdravstvenih pomagala iz originalnih omota (1 kom)

72110 Izrada decocta i infusa (do 300 g)

72120 Izrada linimenata, masti, pasta, krema i tekućih pudera (do 300 g)

72130 Maceracija (trajanje do 24 sata)

72140 Izrada masti za oči

72150 Izrada smjese za bacile, bole, globule, stile i supozitorije (do 100 g)

72160 Oblikovanje bacila, bola, stila, globula i supozitorija (za 1 kom)

72170 Izrada emulzije (do 300 g)

72180 Izrada želatine (do 300 g)

72190 Izrada smjese za pilule

72200 Oblikovanje pilula (10 kom)

72210 Sterilizacija (do 100 g)

72220 Izrada (svih) lijekova aseptičkim postupkom 7300(0) Izrada galehsklh pripravaka za

usluge od šifre 73010 do 73311 za svako prekoračenje ili smanjenje određene količine povećava se, odnosno smanjuje bodovna vrijednost za razmjeran postotak. Ako je pripravak potrebno izraditi aseptičkim postupkom ili sterilizirati, koriste se šifre 72210 i 72220

7300(0) Aqua purtificata (1 kg)

73020 Aqua purificata sterilisata (1 Kg)

73030 Aqua pro injectione (1 kg)

73040 Aqua aromatica (10 kg)

73041 Aqua aromatica - punjenje (11 kg)

BACILI MEDICATI

73050 Priprema smjese (1 kg)

73051 Oblikovanje (100 kom)

73052 Punjenje (l.sc)

CAPSULAE MEDICINALES.

73060 Priprema smjese s granuliranjem (1 kg)

73061 Priprema smjese s pulveriziranjem (1 kg)

73062 Oblikovanje (100 kom)

73063 Punjenje (1 sc)

COLLYRIA

73070 Priprema otopine (10 kg)

73071 Punjenje (1 lag)

73072 Sterilizacija (30 lag)

DOSI PULVERES

73080 Priprema smjese (1 kg)

73081 Doziranje (100 kom)

73082 Punjenje po 5 kom

EMULSIONES

73090 Priprema smjese (1 kg)

73091 Punjenje (1 lag)

EXTRACTA

73100 EX. fluida (1 kg)

73101 EX. sicca (1 kg)

EMPLASTRA

73110 Priprema smjese (10 kg)

GELATINAE MEDICINALES

73120 Priprema smjese (1 kg)

73121 Punjenje (1 kom)

GRANULATA

73130 Priprema smjese (1 kg)

73131 Punjenje (1 sc)

GUTTAE

73140 Priprema otopine (1 kg)

73141 Punjenje (1 lag)

INFUNDIBILIA

73150 Priprema otopine (10 L)

Priprema otopine (200 L)

73152 Punjenje (1 lag)

73153 Sterilizacija (100 lag)

LINIMENTA

73160 Priprema smjese za liniment, liquida (10 kg)

73161 Priprema smjese za liniment, solida (10 kg) ' 73182 Priprema smjese za liniment, emulzije (10 kg) 73183 Punjenje (1 lag)

OCULENTA ET OCULOGUTTAE

73170 Priprema smjese aseptičkim postupkom

73171 Punjenje (1 sc).

OTOGUlTAE ET RHINOGUTTAE

73180 Priprema otopine (100 g)

73181 Punjenje (1 lag)

PASTAE

73I90 Priprema smjese (10 kg)

73191 Punjenje (1 kom)

PULVERES

73200 Pulv. mixti et conspergentia (10 kg)

73201 Pulv. Glycyrrhizae comp. (10 kg)

73202 Pulv. standardisati (1 kg)

73203 Pulv. stabilisati (1 kg).

73204 Punjenje (1 kom)

SAPONEA MEDICINALIS ET

SAPONIMENTA

73210 Priprema smjese (1 kg)

73211 Punjenje (1 kom)

SIRUPI

73220 Priprema maceracijom i kuhanjem (10 kg)

73221 Priprema miješanjem i otapanjem (10 kg)

73222 Punjenje (1 lag)

SOLUTIONES MEDICINALES

73230 Priprema miješanjem (10 kg)

73231 Priprema otapanjem (10 kg)

73232 Priprema s kemijskim reakcijama u otopini (1 kg)

73233 Punjenje (1 lag)

SPECIES

73240 Priprema s miješanjem droga (10 kg)

73241 Priprema s miješanjem droga i dodavanjem drugih supstancija (10 kg)

73242 Punjenje (1 sc)

SUPOSITORIA ET VAGITORIA

73250 Priprema smjese (1 kg)

73251 Oblikovanje (100 kom)

73252 Punjenje (1 sc)

TABLETTAE

73260 Priprema smjese (1 kg)

73261 Oblikovanje (100 tabl)

73262 Punjenje (1 sc)

TINCTURAE

73270 Priprema 1:4 (10 kg)

73271 Priprema 1:10 (1 kg)

73272 Punjenje (1 lag)

UNGUENTA

73280 Ung. emulzije, otopine, tekući puderi (10 kg)

73281 Ung. suspenzije (10 kg)

73282 Punjenje (1 kom)

VINA MEDICATA

73290 Priprema medicinskog vina (10 kg)

73291 Punjenje (1 lag)

REAGENTIA

73300 Priprema otapanjem ili miješanjem (1 kg)

73301 Priprema kao gore i odredivanje (pH) (100 g).

73302 Punjenje (1 lag)

TITRIMETRIJSKE OTOPINE

73310 Priprema otopine (1 L)

73311 Punjenje (1 lag)

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. svibnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01 /26

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v.r.