Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Odluka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka l l l Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - proćišćeni tekst, I 9/9 I, 53/A/91, I 9/92 i 69/92) te odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90) i odredba točke XVIII. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 11. sjednici održanoj 31. ožujka 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju iskorištenosti ugovorenog broja bolesničkih ležaja u zdravstvenim ustanovama za bolničko liječenje u 1993. godini I. Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond), za potrebe osiguranika Republičkog fonda, utvrđuje iskorištenost ugovorenog broja bolesničkih ležaja u zdravstvenim ustanovama za bolničko liječenje akutnih i kroničnih bolesnika u 1993. godini od 95 posto II. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01 /29

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 31: ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.