Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenogosiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90),Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske,na 11. sjednici održanoj 31. ožujka 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosasredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatskeosigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanatau zdravstvenim ustanovama

I.

U Odluci o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fondzdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaćazdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama("Narodne novine" broj 13/93) u točki III. pod:

1.

a) iza riječi: "za siječanj 1993. godine" dodaju se riječi:"95.839 HRD za veljaču 1993. godine i 124.590 HRD za ožujak 1993.godine"

b) iza riječi: "za siječanj 1993. godine" dodaju se riječi:"79.866HRD za veljaču 1993. godine i 103.826 HRD za ožujak 1993. godine"

c) iza riječi za siječanj 1993. godine dodaju se riječi: "58.568HRD za veljaču 1993. godine i 76.138 HRD za ožujak 1993. godine"

2. iza riječi: "siječanj 1993. godine" dodaju se riječi: "138.434HRD za veljaču 1993. godine i 179.965 HRD za ožujak 1993. godine".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",a primjenjuje se od 1. veljače I993. godine.

Klasa: 025-04/93-01 /30

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">