Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Popis ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenih laboratorija i ovlaštenog referentnog laboratorija:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava za vodoprivredu Republike Hrvatske u skladu s člankom 15. stavak 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete voda ("Narodne novine", br. 40/91. u daljnjem tekstu Pravilnik), objavljuje

POPIS

ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenih laboratorija i ovlaštenog referentnog laboratorija:

__________________________________________________________________________________
Red.  Naziv          Adresa Vrsta i opseg ispitivanja koja su rješenjem   Rješenje
broj  laboratorija      laboratorija  određena u skladu s odredbama članka  izdano
                        15. Pravilnika
__________________________________________________________________________________
1.0. OVLAŠTENI REFERENTNI LABORATORIJ
__________________________________________________________________________________
1.1.Institut "Ruđer Bošković" Zagreb,  ovlašteni laboratorij, ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. Centar za istraživanje mora     Bijenička c.54 ratorij i ovlašteni referentni laboratorij (članak
 Zagreb                 3. točka 1 2 3., 4a. i 4b. članak 4. točka 4a. i 4b.
                        članak 6. i članak 12.).
__________________________________________________________________________________
2.0. OVLAŠTENI ZNANSTVENI LABORATORIJ
__________________________________________________________________________________
2.1.Medicinski fakultet Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. Sveučilišta u Zagrebu,   Škola  Rockefell. 4  ratorij (članak 3 točka 1, 2. i 3., članak 4. točka 1
narodnog zdravlja "Andrija           3. i 4a. i članak 6.)
Štampar"
__________________________________________________________________________________
2.2.Institut za medicinska   Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91.
istraživanja i medicinu rada  Ksaverska c 2  ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a. članak 4. točka
Sveučilišta u Zagrebu              4a. i 4b. i članak 6.)
__________________________________________________________________________________
2.3.Prehrambeno-Biotehno-
loški              Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. fakultet Sveučilišta u
Zagrebu             Pierottieva 6  ratorij (članak 3. točka 1. i 2., članak 4. točka 1.,
    a) Lab. za tehnološke i                 2., 3. i 4a. i članak 6.) "
    otpadne vode
    b) Lab. za biološku obradu ,
    otpadnih voda
__________________________________________________________________________________
2.4.Fakultet kemijskog Zagreb     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.02.92.inženjerštva i tehnologije Zagreb,ratorij (članak 3.,točka 1., 2. i 3., članak 4. točka 1.
-Sveučilišta u Zagrebu.             i 3. i članak 6.)
a) Zavod ze industrijsku    Kršnjavoga 25  ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo
ekologiju                    ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a., članak 4. toč-
b) Zavod za analit.kemiju    Maruličev
                trg 2b     ka 4a. i članak 6.)
__________________________________________________________________________________
2.5.Prirodosl.-matematički   Zagreb, ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 27.05.92. fakultet Sveuč.u Zagrebu  Rooseveltov
                trg 6      ratorij (članak 3.točka 1. i 3. članak 4. točka 1., 2.,
a) Biološki odjel                3., 4a: i 4b. i članak 6.).
b) Prirodoslovni odjel
__________________________________________________________________________________
2.6.Institut za oceanografiju i     Split      ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.07.92. ribarstvo,             Šetalište I.  ratorij (članak 3. točka 2., 3., 4a. i 4b., članak 4.
Laboratorij za biokemiju    Meštrovića 63, točka 2., 3. i 4a. i članak 6.)
Hidrokemijski laboratorij
__________________________________________________________________________________
2.7.Institut "Ruđer Bošković"  Rovinj,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.12.92. Centar za istraživanje mora    Paliage 5    ratorij (članak 3. točka 4a. i 4b., članak 4. točka
Rovinj                     1., 2., 3., 4a. i 4b. i članak 6.)
__________________________________________________________________________________
2.8.Institut za geološka    Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo-30.12.82. istraživanja Geokemijski  M. Sachsa 2   ratorij (članak 3. točka 3., članak 4. točka 4a. i
laboratorij                   članak 6.)
__________________________________________________________________________________
2.9.Veterinarski fakultet    Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlaštem znanstveni labo-30.12.92. Sveučilišta u Zagrebu,    Heinzelova55 ratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3., članak 4. točka. Laboratorij zavoda za               
zoohigijenu
__________________________________________________________________________________
2.10.Građevinski fakultet,   Zagreb,     ovlašteni laboratorlj i ovlašteni znanstveni labo-28.06.91. Sveučilišta u Zagrebu, Odjel    Kačićeva 26   ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3.; i 4a. članak 4. točka hidrotehnihu            
Laboratorij za sanitarnu
hidroteh.
__________________________________________________________________________________

3.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USTANOVE
__________________________________________________________________________________
3.1.Zavod za zaštitu zdravlja  Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 1.,2.,3.4a,28.06.91. Republike Hrvatske, Služba  Rockefellerova 7.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a).
zdravstvenu ekologiju ZZZZ
RH
__________________________________________________________________________________
3.2.Zavod za zaštitu zdravlja  Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3 28.06.91. grada Zagreba, Služba za  Mirogojska
                cesta 16    članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
zdravstvenu ekologiju, Odsjek
za ispitivanje voda
__________________________________________________________________________________
3.3.Zavod za zaštitu zdravlja  Pula,      ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 28.06.91. Pula               Nazorova 3   4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.) .
Odjel za ekološka
sanitarno-kemijska i
toksikološka ispitivanja
__________________________________________________________________________________
3.4.Zavod za zaštitu zdravlja  Rijeka,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2;3. i 28.06.91. Rijeka                Krešimirova   4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Djelatnost zdravstvene 52 a
ekologije
Odsjek za ispitivanje voda
__________________________________________________________________________________
3.5.Zavod za zaštitu zdravlja  Split,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.,3.i 28.06 91. Split                Vukovarska   4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Laboratorij za ispitivanje   46
voda
__________________________________________________________________________________
3.6.Zavod za zaštitu zdravlja  Osijek,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. Osijek F          F.Krežme 1   članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odjel za zdravstvenu
ekologiju i higijenu prehrane
__________________________________________________________________________________
3.7.Zavod za zaštitu zdravlja  Zadar,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., i 2. 28.06.91.
Zadar              Kolovare 2   članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
__________________________________________________________________________________
3.8.Medicin.centar Varaždin   Varaždin    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2 i3. 30.12.92. a) Kemijski laboratorij        I.Meštrovića  članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
b) Mikrobiološki laboratorij  b.b.
__________________________________________________________________________________
3.9.Medicinski centar Sisak   Sisak,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.i 3 28.06.91. " Dr I. Pedišić"           Tomislavova 1  članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
Kemijsko-mikrobiološki
laboratorij
__________________________________________________________________________________
3.10.Medic. centar Karlovac,  Karlovac,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.i 3. 28.06.91.
HES               V. Mačeka 48  članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odsjek za higijenu okoline
__________________________________________________________________________________
3.11.Medic. centar "Dr. E.   Bjelovar    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla-30.12.92.
Holik"             Matice hrva-  nak 4. točka 1.)
Higijensko-epidemiološka    tske 15
služba
Sanitarno-kemijski laboratorij
__________________________________________________________________________________
3.12.Medic.centar Dubrovnik   Dubrovnik,   ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.,2.i 4a.,30.2.92. Higijensko-analitički        Dr. A. Starčevi-članak 4. točka 1. i 3.)
laboratorij           ća 65
__________________________________________________________________________________
3.13.Veter. zavod-Križevci   Križevci,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla-28.06.91.               M. Pijade 10  nak 4. točka 1. i 3.)
__________________________________________________________________________________
3.14.Veterinarski zavod Vinkovci,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91. --Vinkovci         J. Kozarca 24  nak 4. točka 1., 2. i 3.)
__________________________________________________________________________________

4.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI - KOMUNALNE I DRUGE USTANOVE
__________________________________________________________________________________
4.1.Javno-komunal.poduzeće   Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i2.čla-     28. 06. 91. Kanalizacija F           Folnegovićeva  nak 4. točka 1.)
Tehnološka služba        1
industrijska služba
__________________________________________________________________________________
4.2.JP "Vodovod - Osijek"
RJ za              Osijek,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. kontrolu i tehnologiju      Poljski put 1  nak 4. točka 1 i 4a ).
pročiščavanja otpadnih voda
__________________________________________________________________________________
4.3.Javno vodoprivredno     Sl. Brod    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. poduzeće          Šetalište braće     članak 4. točka 1. i 3.)
"BRODSKA POSAVINA"   Radić 22
__________________________________________________________________________________
4.4.Vodoopskrbno poduzeće    Buzet,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. "Istarski vodovod"- Buzet Sv. Ivan 8   članak 4. točka 1. i 3.)
__________________________________________________________________________________

5.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI INDUSTRIJE I PRIVATNIH LABORATORIJA
__________________________________________________________________________________
5.1.INA Petrokemija Kutina   Kutina,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.,čla- 28.06.91. Kontrolno-analitički        Vukovarska   nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
laboratorij           b.b.
Odjel za kontrolu voda
__________________________________________________________________________________
5.2.INA - Naftaplin Služba   Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.,2.i3 28.06.91.
 za laboratorijska ispitivanja Lovinčićeva   članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odjel za analizu fluida     b.b.
__________________________________________________________________________________
5.3.DINA Petrokemija, d.d.   Omišalj ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. Omišalj          Krk       članak 4. točka 1., i 4a.)
Služba zaštite okoline
__________________________________________________________________________________
5.4.PLIVA,Osiguranje  Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91. kvalitete Laboratorij za  Prilaz b    nak 4, točka 1., 2. 3. i 4a.)
razvoj i istraživanje      Filipovića 89
__________________________________________________________________________________
5.5.EUROINSPEKT     Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91.
Analitički laboratorij     Ivekovićeve   nak 4. točka 1.)
                stube 9
__________________________________________________________________________________
5.6.KIIT d.o.o     Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91.                      nak 4. točka 1. i 4.)
__________________________________________________________________________________
5.7.Kemijsko-građevinska    Karlovac,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. industrija            Banija 26    nak 4. točka 1.)
Centar istraživanje i razvoj
__________________________________________________________________________________
5.8."Saponija - Osijek"     Osijek,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. Laboratorij za otpadne vode    M. Gupca 2   nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
"Saponije"
__________________________________________________________________________________
5.9.DP "Kombinat Belišće",   Belišče,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. Energetika            Trg M.Tita 1   nak 4. točka 1., i 3.)
Služba za kontrolu kvalitete
vode
__________________________________________________________________________________
5.10."KUTRILIN"     Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2., čla- 28.06.91. Laboratorij za ekologiju     Donje Svetice  nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
                42
__________________________________________________________________________________
5.11."PODRAVKA"         Koprivnica,   ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2., čla- 30.12.92. FC Istraživanje i razvoj     A. Starčevića  nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
                32
__________________________________________________________________________________
5.12.Rafinerija Rijeka     Rijeka,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,čla- 30.12.92. Kontrolno-analitički       Kostrena    nak 4. točka 1. i 4a.)
laboratorij           - Urinj
__________________________________________________________________________________
5.13.Tvor.šećera Virovitica   Virovitica,   ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.,čla- 30.12.92. Laboratorijski odjel        Matije     nak 4. točka 1. i 3.)
                Gupca 248
__________________________________________________________________________________
5.14.INAVINIL      Kaštel-Sućurac,ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 30.12.92. Analitički laboratorij       Cesta 197    nak 4. točka 1. i 4a.)
__________________________________________________________________________________
5.15.Rafinerija nafte Rijeka  Rijeka,     ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 2. i članak 20.01.93. Rafinerija Mlaka      Industrijska  4. točka 1. i 4a.)
Kontrolno-analitički      26
laboratorij
__________________________________________________________________________________