Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na osnovi točke X stavak 2. Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine" br. 49/92) objavljuje se

PODATAK

o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

1. U smislu Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine" br.49/92) 1 bod vrijedi 4 HRD.

2. Bod će se obračunavati u smislu točke 1. ovog Podatka od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-02/93-01/11

Urbroj: 558-06/1-93-1

Zagreb, 9. travnja 1993.

Direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

Aleksandar Čaklović, dipl.ing.,v.r.
OBAVIJEST PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA O CARINSKIM OBRASCIMA

Oznaka za narudžbu

NAZIV OBRZACA

OBRAZAC 0

Jed. mjere

VS

broj

Listovi u sefu

UT-XIII-1

Uvozna carinska deklaracija

100

I

6

UT-XIII-2

Uvozna carinska deklaracija, nastavak

101

I/I

6

UT-XIII-3

Uvozna carinska deklaracija za fiz.osobe

II

100

UT-XIII-4

Uvozna carinska deklaracija za sajamsku robu

III

1

UT-XIII-5

Uvozna carinska deklaracija za privremeni uvoz robe

120

IV

6

UT-XIII-6

Uvozna carinska deklaracija za privremeni uvoz robe,nastavak

121

IV/1

6

UT-XIII-7

Specifikacija robe koja će se privremeno uvoziti

100

UT-XIII-8

Uvozna carinska deklaracija za smještaj robe na konsignaciju

300

V

5

UT-XIII-9

Uvozna carinska deklaracija za smještaj robe na konsignaciju, nastavak

V/1

5

UT-XIII-10

Uvozna carinska deklaracija za konačno carinjenje konsig. robe - klasična

320

VI

6

UT-XIII-11

Uvozna carinska deklaracija za konačno carinjenje konsig. robe, nastavak - klasična

330

VI/1

6

UT-XIII-12

Deklaracija o carin. vrijed. uvezene robe

VIII

2

UT-XIII-13

Izvozna carinska deklaracija

200

VIII

8

UT-XIII-14

Izvozna carinska deklaracija, nastavak

201

VIII/1

8

UT-XIII-15

Izvozna carinska deklaracija za fizičke osobe

IX

100

UT-XIII-16

Izvozna carinska deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i opravke

240

X

9

UT-XIII-17

Izvozna carinska deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i opravke, nastavak

242

X/1

9

UT-XIII-18

Izvozna carinska deklaracija za privremeni izvoz robe

220

XI

6

UT-XIII-19

Izvozna carinska deklaracija za privremeni izvoz robe, nastavak

221

XI/1

6

UT-XIII-20

Izlazni list konsignacijske robe

310

XII

5

UT-XIII-21

Izlazni list konsignacijske robe, nastavak

XII/1

5

UT-XIII-22

Izlazni list za privremeno iznošenje konsignacijske robe

XIII

100

UT-XIII-23

Specifikacija za razduženje privremeno uvezene robe

161

XIV

3

UT-XIII-24

Specifikacija za razduženje privremeno izvezene robe

261

XV

3

UT-XIII-25

Specifikacija o povećanju-smanjenju vrijednosti konsig. robe

337

XVI

4

UT-XIII-26

Specifikacija o povećanju-smanjenju vrijednosti konsig. robe - nastavak

XVI/1

4

UT-XIII-27

List promjene podataka

XVII

100

UT-XIII-28

Prijava za uvoz, provoz, carinjenje robe

XVIII

1

UT-XIII-29

Međunarodni tovarni list (CMR)

7

UT-XIII-30

Obračun carinskih pristojbi

PRILOG 1

2

UT-XIII-31

EUR-1

3