Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 10.04.1993 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993., donijela

UREDBU

o izmjeni i dopuni Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi

Članak 1.

U Zakonu o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", broj 27/92), u članku 12. stavku 1. na kraju iza riječi: "eskontne stope" dodaju se riječi: "u ratom zahvaćenim podrućjima Republike Hrvatske određenim Uredbom o prostornom uredenju u ratom zahvaćenim područjima ("Narodne novine", broj 44/92)". Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Za ostala područja koja nisu obuhvaćena stavkom 1. ovog članka, na iznos ktedita korištenih za namjene iz članka 11. točke 1. do 4. ovoga Zakona, regres dijela kamate utvrđuje se u visini 30% iznosa kamate obračunate eskontne stope, a za namjene iz točke 5. članka 11. ovoga Zakona regres dijela kamata se utvrduju u visini od 15% eskontne stope".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-1/93-01/02

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 9. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.