Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 10.04.1993 Odluka o zaštitnoj cijeni kukuruza roda 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine". broj 27/85 i 53/90). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni kukuruza roda 1993. godine

I.

Poduzećima i drugim pravnim osobama te individualnim poljoprivrednicima koji proizvode i prodaju kukuruz, osigurava se, za kukuruz roda 1993. godine, zaštitna cijena od 235 hrvatskih dinara po jednom kilogramu.

II.

Cijena iz točke I. ove Odluke podrazumijeva se franko utovarna postaja proizvodača franko skladište na željezničkom kolodvoru proizvodača ili franko skladište mlina u mjestu proizvodača - po izboru kupaca.

III.

Cijena iz točke I. ove Odluke vrijedi za kukuruz zreo, zdrav, bez znakova plijesni i bez stranog okusa i mirisa, upotrebljiv za Ijudsku prehranu, odnosno za stočnu hranu, nezaražen žitnim bolestima i štetnicima s do 2% defektnih zrna i drugih primjesa do 4% lomljenih zrna i 14% vlage. Postotak lomljenih zrna utvrduje se prosijavanjem kroz sito s otvorima promjera 5 mm.

IV.

Ako kukuruz ima veći ili manji postotak defektnih zrna drugih primjesa i vlage od postotka iz točke III. ove Odluke, zaštitna cijena se smanjuje ili povećava za isti postotak defektnih zrna drugih primjesa i vlage. Za kukuruz koji ima sadržaj vlage veći od 14,5%, zaštitna cijena se smanjuje za troškove sušenja koji se utvrđuju ugovorom ižmedu proizvođača i kupca. Ako kukuruz sadrži veći postotak lomljenih zrna od 4%, zaštitna cijena se smanjuje za 025% po svakom postotku lomljenih zrna.

V.

Cijena iz točke 1. ove Odluke revalorizira se indeksom promjene vrijednošti hrvatskoga dinara prema njemačkoj marki (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

KIasa: 320-03/93-01/08

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 9. travnja 1983.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.