Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 10.04.1993 Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1993. godine

I.

Poduzećima i drugim pravnim osobama te individualnim poljoprivrednicima koji proizvode i prodaju šećernu repu, osigurava se, za šećernu repu roda 1993. godine, zaštitna cijena od 63 hrvatska dinara po kilogramu.

II.

Cijena iz točke 1. ove Odluke podrazumijeva se franko utovarna postaja u mjestu proizvodača, uz željezničku, brodsku, odnosno kamionshu rampu, pristanište ili dizalicu ili franko prijemna rampa šećerane.

III.

Cijena iz točke I. ove Odluke vrijedi za šećernu repu očšćenu od stranih primjesa, zemlje i neispravno odrezanih glava, lišea i repića s digestijom od 15,5%. Za svaki postotak digestije veći ili manji od 15,5% zaštitna cijena se povećava ili smanjuje za 4,065 hrvatska dinara po kilogramu.

IV.

Cijena iz točke I. i dinarski iznos iz stavka 2. točke III. ove Odluke revalorizira se indeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan plaćanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/93-01/07

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 9. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.