Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 06.04.1993 - Zaključci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. 108. i 113. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske nakon rasprave o Izvješću o političkom stanju u Republici Hrvatskoj u godini 1992. i Izvješću o rezultatima pretvorbe društvenih poduzeća do 1. ožujka 1993., ocjenjujući uz punu političku suradnju svih političkih stranaka da je stanje u Republici vrlo teško, posebice zbog: - okupacije dijela područja Republike Hrvatske.

- nastavka srpske agresije,

- golemog razaranja hrvatskog driavnog područja,

- velikog broja prognanika i izbjeglica,

- pada proizvodnje,

- gubitka tradicionalnih tržišta,

- visoke stope inflacije,

- blokade prometnica,

- nedovoljnog funkcioniranja pravne države,

- nedovoljnih isporuka elektroenergije, posebice u Dalmaciji. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. ožujka 1993. donio je slijedeće

ZAKLJUČKE

1. Zastupnički dom ocjenjuje da je temeljni uvjet za svekoliki napredak Republike Hrvatske obustava srpske agresije te uspostavljanje trajnog mira i ustavnog poretka na cijelom području Republike u njezinim međunarodno priznatim granicama.

2. Sukladno mirotvornoj politici Republike Hrvatske, Zastupnički dom podržava ugovaranje sporazuma o produženju mandata UNPROFOR-a do šest mjeseci. U tom razdoblju potrebno je da UNPROFOR: - suglasno Vance-ovu planu osigura nadzor međunarodno priznatih granica Republike Hrvatske i uspostavu hrvatskog ustavno-pravnog poretka na području koje je pod zaštitom snaga UNPROFOR-a, - provede razoružanje teroristićkih paravojnih srpskih formacija i izvlačenje teškog naoružanja iz okupiranih područja Republike Hrvatske i njegovo stavljanje pod učinkovitu kontrolu, - zaustavi etničko čišćenje na okupiranim područjima Republike Hrvatske, - osigurava povratak svih prognanika i - osigura početak rada međunarodnog suda za ratne zločine.

3. Zastupnički dom podržava politiku Predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, koja ima za polazište i činjenicu da je Hrvatskoj od najvećeg interesa završetak rata i politićko rješenje krize u suverenoj državi Bosni i Hercegovini.

4. Zastupnički dom obvezuje Vladu Republike Hrvatske da ubrza rad na izgradnji novog ustroja državne uprave, kao i suvremenoga pravnog sustava, osobito glede gospodarskog dijela toga sustava. Dom će, slijedom svoje nadležnosti, stalno upozoravati i zahtijevati od Vlade poduzimanje efikasnih mjera zbog suzbijanja pojava korupcije, rastrošnosti i kriminala.

5. Zastupnički dom određuje slijedeće prioritete u provedbi Programa gospodarske obnove i preporoda: - provedbu Stabilizacijskog programa Vlade Republike Hrvatske, s osobitim naglaskom na suzbijanje inflacije kao jednog od glavnih uvjeta bržeg gospodarskog razvitka, - skrb za nemoćne i najugroženiji dio pučanstva mora biti briga države, kao i briga o žrtvama domovinskog rata i briga o obiteljima stradalih branitelja domovine. - nastavak i ubrzanje procesa privatizacije društvenog i državnog vlasništva, uz djelatnije uključivanje hrvatske dijaspore, sa snažnim poticanjem privatnog poduzetništva, na temelju postojećih propisa i njihovom dogradnjom i prilagodbom novonastalim okolnostima. Sva stajališta, primjedbe i prijedloge iznesene u saborskoj raspravi o privatizaeiji društvenih poduzeća, Vlada treba uzeti u obzir prilikom dogradnje postojećih propisa. Zastupnički dom obvezuje Vladu Republike Hrvatske da za svaku sjednicu Doma pripremi i Domu dostavi izvješće o rezultatima pretvorbe i o tijeku privatizacije društvenih i državnih poduzeća. Vlada Republike Hrvatske je dužna osigurati redovito izvješćivanje javnosti najmanje jedanput mjesečno s podacima o poduzećima za koje su izdana rješenja o pretvorbi.

6. Zastupnički dom će na temelju članka 46. Poslovnika Zastupničkog doma osnovati radno tijelo (Komisiju) za pračenje postupka pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća. Ovi zaključci će biti objavljeni u "Narodnim novinama".

Klasa: 200-02/93-01/01

Zagreb, 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.