Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 06.04.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o prestanku Zakona o arondacji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prestanku Zakona o arondacji

Proglašavam Zakon o prestanku Zakona o arondaciji koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donim na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj: PA4-19/1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o prestanku važenja Zakona o arondacji

Članak 1.

Zakon o arondaciji ("Narodne novine", br. 6/76., 5/84., 5/87,.) prestaje važiti.

Članak 2.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o arondaci ("Narodne novine", br. 8/76., 5/84. i 5/87.) u kojima nije doneseno pravomoćno rješenje obustavit će se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dan objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 941-04/93-01/01

Zagreb. 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabore

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.