Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 06.04.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-176/1992. od 10. ožujka 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 10. ožujka 1993. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba M. B. iz S:

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

M. B., kojega zastupa odvjetnžk S. H. iz Z., podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu u povodu presude Okružnog suda R., br. Gž-2175/91-2 od 8. travnja 1982. godine, navodeći da ona vrijeđa ustavnu odredbu koja jamči pravo vlasništva. Sud je utvrdio da je ustavna tužba nedopuštena zbog nedostatka postupovnih pretpostavki za vođenje postupka u povodu ustvne tužbe. Prema odredbama članka 28. st. 3. i 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.13/91), ustavna se tužba - ako je zbog povrede ustavnih prava odnosno sloboda dopušten drugi put - može podnijeti tek nakon što je iscrpljen taj put. U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parnićnom ili izvanparničnom postupku, pravni je put iscrpljen tek nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima. U ovom slučaju, protiv navedene presude Okružnog suda R. podnijeta je revizija koja je rješenjem Općinskog suda S,. Posl. br. P-7/79 odbačena kao nedopuštena Budući da je protiv rješenja općinskog suda kojim se revizija odbacuje kao nedopuštena predviđena žalba koju, u konkretnom slučaju, podnositelj ustavne tužbe nije podnio, on nije iscrpio dopušteni pravni put. Kako, dakle, u ovom slučaju nije ispunjena postupovna pretpostavka (iscrpljenost dopuštenog pravnog puta) za podnošenje ustavne tužbe, Sud je, temeljem članka 26. navedenog zakona, odlučio kao u izreci. Na temelju članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske riješeno je kao u toč. 2. izreke.

Broj: U-III-176/1992.

Zagreb, 10. ožujka 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r