Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 01.04.1993 Odluka o izmjeni Odluke o načnu održavanja minimalne likvidnosti banaka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 1. i članka 67. stavka 1. točke 13. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 1. travnja 1993. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načnu održavanja minimalne likvidnosti banaka

I.

U Odluci o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka ("Narodne novine", br. 61/91,10/92, 73/82. i 83/92.) u točki 1. stavak 2, 3, 4. i 5. brišu se.

II.

Stavci 6, 7. 8. i 9. točke 1. postaju stavci 2, 3, 4. i 5.

III.

U točki 3. stavku 1. riječi "i 2" brišu se.

IV.

U točki 4. iza riječi "za protekli mjesec" briše se slijedeći tekst: "a obračun o minimalnoj likvidnosti u blagajničkim zapisima - 11-og dana po isteku obračunskog razdoblja".

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 20. svibnja 1993. godine.

O. br. 122/93.

Zagreb, 1. travnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.