Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 31.03.1993 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine" broj, 53/91), ministar financija izdaje

NAREDBU

o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

1. U Naredbi o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplačivanja i izvješčivanju korisnika o tim prihodima ("Narodne novine" broj, 73A/91, 9/92, 45/92, 57/92, 70/92 i 91/92) u točki 2. iza računa pod 5) briše se točka i dodaje tekst: 6) 30100-840-000-2164 porez na promet. kreditnih usluga (tarifni broj 6), 7) 30100-840-000-21602 porez na promet ostalih usluga iz tarifnog broja 6. .

2. U točki 5. iza računa pod 5) briše se točka i dodaje tekst: 6) 30100-840-000-50230 novćane kazne za prometne prekršaje naplaćene od MUP-a.

3. U točki 6. iza računa pod 18) briše se točka i dodaje tekst : t9) 30100-840-000-11053 porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznosu od igara na sreću od fizičkih osoba.

4. U točki 11. iza računa pod 11) briše se točka i dodaje tekst : 12) 840-1515 općinski porez iz neto-plaća iz privrede, 13) 840-1520 općinski porez iz neto-plaća izvan privrede, 14) 840-1536 općinski porez koji plaćaju umirovljenici, 15) 840-1541 općinski porez iz neto-plaća građana koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja.

5. U točki 16. brišu se računi pod 6) i pod 10), a računi od 7) do 17) postaju računi od 6) do 15).

6. U točki 29. iza računa pod 15) briše se točka i dodaje tekst : 16) 840-1557 općinski porez iz neto-plaća građana koji porez na dobit plačaju u godišnjem paušalnom iznosu.

7. U točki 32. tekst računa pod 32) mijenja se i glasi: 32) 840-1562 opčinski porez iz neto-plača radnika zaposlenih kod fizičkih osoba i od fizičkih osoba.

8. U točki 35. tekst računa pod 4) mijenja se i glasi: 4) 840-1578 općinski porez iz neto-plaća građana koji porez na dobit plaćaju "po odbitku".

9. Ova Naredba stupa na snagu od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/93-01/05

Urbroj : 513-07/93-1

Zagreb, 30. ožujka 1993.

Ministar financija

prof. dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.