Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 316. stavka 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila

Članak 1.

U Pravilniku o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine", broj 12/93) u članku 6. stavku 1. točka 2. briše se:

Točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3. .

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točka 3. briše se.

Točke 4. i 5. postaju Točke 3. i 4.

U članku 9. stavku 1. točka 2. briše se.

Točka 3. postaje točka 2.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. točke 3. brišu se riječi "stranci iz stavha 1. točke 1. i 2."

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. točka 3. briše se.

Točke 4. i 5. postaju Točke 3. i 4.

Članak 6 .

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Prometna dozvola izdaje se na obrascu l, koji je pravokutnog oblika, trodjelan i kad je razvijen veličine je 222x 105 mm, a kad je presavinjen 74 x 105 mm i ima otiskanih

šest stranica.

Sastavni dio prometne dozvole za vozila iz članka 261, stavha 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestania je karton izvršenih preventivnih tehničhih pregleda vozila.Obrazac je pravokutnog oblika, dvodijelan i veličine 148 x 105 mm (obrazac 2.)

Obrasci broj 1. i 2. iz ovoga članka tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio."

Članak 7.

U članku 18. u stavku 3. iza riječi "Na registarskoj pločici za" dodaju se riječi "vozila stranaca kojima je odobren produženi boravak ili trajno nastanjenje, kao i".

Članak 8 .

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Oznaka Republike Hrvatshe, koje vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj prilikom napuštanja teritorija Republike Hrvatske mora imati bijele je boje, elipsastog oblika, čija je vodoravna os dužine 175 mm, a okomita 115 mm. Na njoj su otisnuta slova "HR" crne boje, visine 80 mm, dok je širina ispisane crte 10 mm.

Članak 9.

U članku 80. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Stanica za tehnički pregled vozila iz stavka 1. ovoga članka koja izvrši registraciju vozila dužna je dokumentaciju o izvršenoj registraciji dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici prema mjestu prebivališta - sjedišta vlasnika vozila isti ili slijedeći dan".

Članak 10.

Obrascima broj 1 i 2 propisanim člankom 6. ovoga pravilnika zamjenjuju se obrasci1 i 2 propisani Pravilnikom o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine", broj 12/93).

Članak 11.

Zamjena prometnih dozvola izdanih po dosadašnjim propisima i izdavanje knjižica vozila obavljst će se nakon proteka trideset dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 12.

Ovaj pravilnlk stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-43-2729/2-1993.

Zagreb, 11. veljače 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Obrazac broj 1
Prednja stranica

PODACI O TEHNIČKOM PREGLEDU I VALJANOSTI PROMETNE DOZVOLE

Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.

00000000

Napomena

00000000

REPUBLIKA HRVATSKA
RH
PROMETNA DOZVOLA
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Registarska oznaka
Datum registracije--------------------
Dozvolu izdao---------------
Dana-----------------
Br.---------------------
M.P.
(potpis službene osobe)
00000000


Zadnja stranica

PODACI O VLASNIKU VOZILA

IME
PREZIME
JMBG
PREBIVALIŠTE ( ADRESA )
NAZIV
MB
SJEDIŠTE - ADRESA

Napomena :

1 Vrsta vozila
2 Marka vozila
3 Tip vozila
4 Model vozila
5 Boja vozila
6 Boja šasije
7 Oblik karoserije
8 Osnovna namjena
9 Proizvođač
10 Država proizvodnje
11 Godina proizvodnje
12 Datum prve registracije
13 Mjesta za sjedenje
14 Mjesta za stajanje
15 Mjesta za ležanje
16 Dopuštena nosivost
17 Masa praz. vozila
18 Najveća dop. masa
19 Maksimal. brzina
20 Dopušt. nosiv. na osov.
prednja
stražnja
srednja
21 broj osovine
22 Od toga pog. osovina
23 vrsta motora
24 Snaga mot. u Kw
25 Broj o/min
26 Rad. obujam motora u cm3
27 Mjere vozila
dužina
visina
širina
volumen
28 Kotača broj
29 Gusjenice
Veličina guma
30 prednje
31 srednje
32 stražnje
33 Vrsta kočnica
34 Kuka
35 Vitlo

Obrazac broj 2
Prednja stranica

KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA
Vrijedi samo uz prometnu dozvolu broj :
PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.


Zadnja stranica

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.