Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993 Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 86/92 - pročišćeni tekst), ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

NAREDBU

o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1993.

1. Mjesečne svote osobne invalidnine dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine i dodatka za pripomoć u kući te svotu osnovice za određivanje opskrbnine i svotu cenzusa novčanih prihoda utvrđuje se od 1. siječnja 1993. prema visini prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1992. godini tako da iznose: HRD

1) osobna invalidnina invalida I. grupe od koje, se određuju i svote osobne invalidnine invalida II. do X. grupe   53.344
2) dodatak za njegu i pomoć druge osobe: ˇ
- za I. stupanj       53.344
- za II. stupanj       35.207
3) ortopedski dodatak:
- za I. stupanj       15.470
- za II. stupanj       11.736
- za III. stupanj       7.468
- za IV. stupanj       3.734
4) obiteljska invalidnina:
- za jednog korisnika prema članku 28. stavku 2. Zakona       8.000
- za jednog korisnika prema članku 28. stavku 3. Zakona       21.338
5) uvečana obiteljska invalidnina prema članku 32. Zahona      18.404
6) osnovica za određivanje opskrbnine               18.337
7) dodatals za pripomoć u kući                  15.003
8) svota iz članka 34. stavka 1. točke 6. Zakona          10.002


2. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-01/12

Urbroj : 51241-93-645

Zagreb,16. ožujka 1993.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Mintstar rada i socijalne skrbi

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

MINIVISTARSTVO FINANCIJA

Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira