Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA KOMISIJA ZA ODOBRENJE IZDAVANJA DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. 53/91), Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva Vinkovačke banke d. d. Vinkovci, da joj se odobri izdavanje III. emfsije dionica, donijela je

RJEŠENJE

o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1. Vinkovačkoj banci d. d. Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima, H. D. Genschera 2, odobrava se izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - III. emisije dionica u svoti od 2.000,000.000.- hrvatskih dinara.

2. Izdavatelj dugoročnih vrijednosnib papira iz točke 1. ovog rješenja obvezan je ovom ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavka 2. Zakona o vrijednosnm papirima.

3. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa:450-08/93-01/17

Urbroj : 513-04/93-1

Zagreb,15. ožujka 1993.

Predsjednik Komisije

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.