Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993 Sporazum
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SPORAZUMI

Vlada Republike Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata javnih djelatnika zakljućili su

SPORAZUM

I.

Ovim sporazumom uređuju se posebna prava javnih djelatnika koja nisu uređena Sporazumom o plačama i ostalim materijalnim pravima radnika (dalje: Sporazum) zaključenih između Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske gospodarske komore, Konfederacije nezavisnih sindikata Hrvatske, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Hrvatske udruge sindikata i Matice hrvatskih sindikata javnih djelatnika od 22. ožujka 1993. godine.

II.

Vlada Republike Hrvatske se obvezuje,prijedlog Odluke o koeficijentima iz točke XIII. Sporazuma prije donošenja dostaviti Matici hrvatshih sindikata javnihdjelatniha na očitovanje, te se o mišljenju-i prijedlogu Matice očitovati u pisanom obliku. Nakon usvajanja novih koeficilenata iz točke XIII.Sporazuma, kalkulativng osnovica za plaće korišnika držvanog proračuna iz točke VII. Sporazuma, odgovarat će najnižem koeficijentu 1,00, odnosno njihovoj najnižoj osnovnoj plaći. Odredbe iz stavaka i. i 2. ove točke primjenjivat će se retroaktivno od 1. veljače 1993. godine. Sve razlike koje nastanu temeljem točke VII. stavak 3. Sporazuma revalorizirat će se za rast cijena na malo u razdoblju u kojem se podatak čekao. Ova odredba primjenjuje se i u slučaju kada se korekcija plaća treba obaviti na niže. Akontacija kalkulativne osnovice do primjene stavka 3. ove točke za mjesec veljaču iznosi 61.400 HRD, a za mjesec ožujak 76.740 HRD. Pravne osobe koje se financiraju iz općinskih, gradskih i županijskih proračuna, društvenih fondova i sindikati isplaćivat će plaće na način određen točkom VI. Sporazuma samo do donošenja koeficijenata iz točke XIII. Sporazuma.

III.

Matica hrvatskih sindikata se obvezuje na socijalni mir glede odredbi Sporazuma i odredbi točke II. stavaka 2. do 6. ovog sporazuma, ako se one izvršavaju u cijelosti i na vrijeme.

IV.

Za primjenu, tumačenje i objavu podataka o kalkulativnoj osnovici za tekući mjesec kao i revalorizirane razlike iz točke II. stavka 4. ovog sporazuma formira se komisija od dva člana u sastavu: jedan predstavnik Vlade i jedan predstavnik Matice

V.

Pri provedbi Sporazuma i ovog sporazuma svaka od strana djelovat će u dobroj vjeri vodeći računa o ugledu i interesima druge strane.

VI.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja, a važi dok je na snazi Sporazum o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika iz točke I.

Zagreb; 22. ožujka 1993.

Matica Hrvatskih sindikata javnih djelatnika

predsjednik

Vilim Ribić, v .r .

Vlada Republike Hrvatske

potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.