Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993. Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja listopad - prosinac 1992. godine i studeni 1992. - siječanj 1993. godine te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 75. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodnenovine", br. 47/92). Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenjaodredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo objavljuje

PODATKE

o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radnikuu gospodarstvu Hrvatske za razdoblja listopad - prosinac 1992. godine istudeni 1992. - siječanj 1993. godine te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaćapo radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine

1. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1992. godine iznosi 61.496 HRD.Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visineizdataka prema članku 40. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

2. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje studeni 1992. - siječanj 1993. godine iznosi 75.774HRD. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanjevisine izdataka prema članku 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovoraza gospodarstvo.

3. Prosječna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatskeza mjesec siječanj 1993. godine iznosi 93.095 HRD. Podatak iz stavka 1.ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata prema članku41. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

Broj : 05-448/93.

Zagreb. 22. ožujka 1993.

Za Zajednički organ za pračenje provođenja i tumačenja odredbiOpćeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

mr. Marija Zuber, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">