Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 19.03.1993 Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec siječanj 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o plaćama ("Narodne novine" br. 17/93) generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske objavljuje

PODATAK

o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec siječanj 1993.

Prosječno isplaćena neto plaća po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec siječanj 1993. godine iznosi 89.369 hrvatskih dinara. Podatak iz stavka 1. koristi se za primjenu članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. Uredbe o plaćama.

Klasa: 120-01/93-01/06

Urbroj: 321-01/93-02

Zagreb, 12. ožujka 1993.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.