Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 16.03.1993 Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91; 73/91 I 29/92) i članka 15. stavka 2. Zakona o kontroli kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizaoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske gospodarske komore, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

I.

Visina naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu (u daljnjem tekstu: proizvodi) utvrđuje se ovisno o vrsti, masi i načinu prijevoza pošiljaka i iznosi:

1. za vagonske, kamionske, avionske i kontejnerske pošiljke do 10 tona - u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povečava se u dinarskoj protuvrijednosti za 0,5 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate;

2. za brodske pošiljke do 30 tona - u dinarskoj protuvrijednosti do DEM, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se u dinarskoj protuvrijednosti za 0,5 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

II.

Iznimno od točke I. ove odluke, za konje za klanje i druge kategorije konja, za goveda za klanje uključujući telad i junad za tov i klanje, osim stoke za priplod plaća se naknada u dinarskoj protuvrijednosti 2 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske po grlu na dan ispostave računa za obavljenu kontrolu.

III.

Naknade iz točke I. i II. ove odluke za kontrolu kvalitete proizvoda, koja se obavlja po noći, nedjeljom ili u dane blagdana i neradnih dana, povećavaju se za 100%.

Pod noćnim radom, u smislu stavka 1. ove točke podrazumjeva se rad od 19-6 sati

IV.

Ako uvoznik, odnosno izvoznik dužan je uz zahtjev za kontrolu kvalitete proizvoda nadležnoj inspekciji priložirti dokaz o uplati naknade iz točke I. , II, i III ove odluke.

Naknada iz stavka I. ove točkeprihod je Proračuna Republike Hrvatske, a uplačuje se na račun 30100-840-000-6116 -prihodi republičkih organa uprave i organizacija

Organizacije ovlaštene za obavljanje kontrole proizvodnje pri izvozu, naplatu naknade za kontrolu proizvoda pri izvozu, naplatu naknade za kontrolu proizvoda obavljaju po obavljanoj kontroli

V.

Ako uvoznik, odnosno izvoznik ne pripremi pravodobno proizvode na pregled, a inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, dužan je za njegov izlazak platiti u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dann izlaska na mjesto pregleda po satu čekanja.

Ako se pregled proizvoda obavlja izvan sjedišta inspekcije, uvoznik odnosno izvoznik dužan je na ispostavljeni račun platiti putne troškove

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", br. 70/92).

VII.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/92-01 / 18

Urbroj : 5030104-93-2

Zagreb, 5. ožujka 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>