Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 16.03.1993 Odluka o osnivanju Vijeća za mladež
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine donijela

ODLUKU

o osnivanju Vijeća za mladež

I.

Ovom odlukom osniva se Vijeće za mladež (u daljnjem tekstu:Vije- će). Vijeće djeluje pri Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

II.

Zadaća je Vijeća da sustavno prati sva statusna pitanja i probleme mladeži te usklađuje aktivnosti organa državne uprave, drugih organa, organizacija i pravnih osoba u predlaganju i provedbi odluka Vlade u tome području. U ostvarivanju svoje zadaće, Vijeće osobito:

1. raspravlja o nacrtima zakona i drugih propisa, sa stajališta interesa mladeži i daje mišljenja Vladi i njenim tijelima,

2. predlaže Vladi i odgovarajućim ministarstvima promjene zakona i drugih propisa te izradu novih propisa iz područja koja se pretežito odnose na zdravlje, rad, školovanje i druge oblike stvaralaštva mladeži,

3. prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na mladež i predlaže Vladi mjere za unapređivanje rada u tijelima koja se pretežito bave poslovima za mladež,

4. raspravlja o nacrtima i prati ostvarivanje državnih programa iz područja rada i zapošljavanja, stanovanja, zdravstva, obrazovanja, stipendiranja; znanstvenog usavršavanja i napredovanja, umjetničkih i drugih kulturnih aktivnosti, informiranja, športa, omladinskoga turizma, te drugih djelatnosti, u dijelu u kojem se odnose na mladež i njihove interese, te predlaže Vladi i odgovarajućim ministarstvima mjere za unapređenje tih programa i djelatnosti,

5. predlaže Vladi i drugim ovlaštenim tijelima financiranje iz državnoga proračuna i drugih izvora pojedinih programa, značajnih za mladež, a osobito iz područja organiziranoga rada i vrhunskih ostvarenja mladeži u znanosti, inovacijama, umjetnosti, obrazovanju i športu.

6. prati načine i rezultate rada sličnih komisija i drugih vladinih tijela za mladež u drugim državama, neposrednim vezama s tim tijelima ili putem diplomatskih službi, te praćenjem međunarodnih skupova o pitanjima i problemima mladeži i koristi ta iskustva za poticanje razvoja institucionalnih i slobodnih oblika i sadržaja rada i napretka mladeži,

7. surađuje i usklađuje svoj rad s drugim odgovarajućim komisijama i tijelima pri Vladi,

8. surađuje neposredno s odgovarajućim ministarstvima i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj na ostvarivanju zadaća iz ove odluke.

III.

Vijeće ima predsjednika, tajnika i 20 članova. Predsjednika i tajnika Vijeća imenuje Vlada, a članove Vijeća imenuju odnosno delegiraju:

1. Vlada Republike Hrvatske 3 člana

2. Nacionalni savez mladeži Hrvatske 6 članova

3. Ministarstvo financija 1 člana

4. Ministarstvo kulture i prosvjete 1 člana

5. Ministarstvo obrane 1 člana

6. Ministarstvo rada i socijalne skrbi 1 člana

7. Ministarstvo unutarnjih poslova 1 člana

8. Ministarstvo pravosuđa i uprave 1 člana

9. Ministarstvo vanjskih poslova 1 člana

10. Ministarstvo zdravstva 1 člana

11. Ministarstvo znanosti 1 člana

12. Hrvatska gospodarska komora 1 člana

13. Hrvatski olimpijski odbor 1 člana Predsjednik i tajnik Vijeća obnašaju svoje dužnosti u profesionalnom statusu.

IV.

Organizacija i način rada Vijeća uređuje se poslovnikom koji donosi Vijeće.

V.

Početkom svake godine Vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka. Vijeće podnosi izvješće o svom radu Vladi, najmanje dva puta godišnje.

VI.

Stručni i administrativni poslovi za Vijeće obavljaju se u stručnim službama Vlade.

Klasa: 320-01/93-01/01 .

Urbroj: 5030114-93-2

Zagreb, 5. ožujka 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>