Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 16.03.1993 Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine" br. 53/91,19/82, 61/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine donijela

ODLUKU

o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente

I.

Podnositelj prijave odnosno nositelj prava na patent, žig, model ili uzorak dužan je platiti troškove objave:

a) podataka o prijavi patenata i priznatom patentu;

b) podataka o priznatom žigu, modelu ili uzorku;

c) promjene podataka iz registra koje vodi Državni zavod za patente (u daljnjem tekstu: Zavod):

II.

Ovlašteni korisnik zaštićene oznake podrijetla proizvoda dužan je platiti troškove objave.

III.

Osoba koja se bavi zastupanjem u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja dužna je platiti naknadu za polaganje posebnoga stručnog ispita iz oblasti što se uređuju Zakonom o industrijskom vlasništvu.

IV.

Osoba koja zahtijeva pružanje informacijskih usluga Zavoda dužna je platiti troškove za njihovo pružanje. Pod informacijskim uslugama, u smislu ove odluke, razumijeva se izdavanje strućnih publikacija Zavoda patentnih spisa, obrazaca, objava oglasa u službenom glasniku Zavoda, pretraga patentne i ostale dokumentacije te izrada fotokopija.

V.

Troškovi iz točaka I. do IV. ove odluke određuju se u DEM u visini utvrđenoj Tarifom posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga, koja je otiskana uz ovu odluku i njezinim je sastavnim dijelom, a plačaju se u protuvrijednosti u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju DEM kod Narodne banke Hrvatske na dan uplate, odnosno na dan donošenja zaključka, ako se troškovi plačaju po zaključku.

VI.

Iznosi prema ovoj odluci prihod su Državnog proračuna te se uplačuju na račun: 30102-637-5348 Državnog zavoda za patente ili u gotovini na blagajni Zavoda pri podnošenju zahtjeva ili u roku od 15 dana od dana primitka za ključka da se troškovi plate.

VII.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Saveznog zavoda za patente "Narodne novine", br. 53/91).

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-01/93-01/03

Urbroj : 5030114-93-3

Zagreb. 5. ožujka 1993.

Potpredsjednik

dr.Mate Granić,v.r.


TARIFA POSEBNIH TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA OBJAVA U HRVATSKOM PATENTNOM GLASNIKU

Tar.br.1

1.Objava prijave patenta 10 DEM

2.Objava patenta 10 DEM

3.Objava žiga 10 DEM

4.Objava žiga - doplata za svaki razred međunarodne klasifikacije preko tri 0,20 DEM

5.Objava modela ili uzorka - do tri slike 10 DEM

6.Objava modela ili uzorka - doplata za svaku sliku preko tri 5 DEM

7.Objava zaštićene oznake podrijetla 10 DEM

8.Objava ovlaštenog korisnika zaštićene oznake podrijetla 10 DEM

9.Objava promjene podataka iz registra 10 DEM

10.Objava produljenja važenja žiga 5 DEM TISKANJE

Tar.br.2

1.Jedna stranica patentnog spisa 15 DEM STRUČNI ISPIT ZA ZASTUPNIKA

Tar.br.3

1.Stručni ispit za zastupnika 150 DEM

2.Popravni ispit za zastupnika 110 DEM PUBLIKACIJE

Tar.broj 4

1.Hrvatski patentni glasnik - godišnja pretplata 80 DEM

2.Hrvatski patentni glasnik - godišnja pretplata,inozemstvo 160 DEM

3.Hrvatski patentni glasnik - pojedinačni svezak 15 DEM

4.Hrvatski patentni glasnik - pojedinačni svezak, inozemstvo 30 DEM

5.Patentni spis - jedna stranica 0,20 DEM

6.Zakon o industrijskom vlasništvu 3 DEM

7.Pravilnik o postupku za priznanje patenta 3 DEM

8.Pravilnik o postupku za priznanje prava 3 DEM

9.Pravilnik o postupku za priznanje prava na model odnosno uzorak 3 DEM

10. Pravilnik o pobližem ure+ivanju pitanja u vezi s postupkom,za priznanje prava kojima se štite izumi i znakovi razlikovanja (Odredbe kojima se pobliže uređuju pitanja u vezi s postupkom za,ustanovljenje oznake podrijetla proizvoda i upis ovlaštenih korisnika te oznake) 1 DEM

11. Akt o utvrđivanju povjerljivih izuma koji se odnose na obranu i sigurnost zemlje te o načinu za priznanje patenata na takve izume 1 DEM

12. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga (za registraciju žigova).

I. dio: Popis razreda s objašnjenjima 5 DEM

II. dio: Popis proizvoda i usluga 30 DEM

13. Međunarodna klasifikacija patenata. Uputa za korištenje (izd. na engl. jez) 7 DEM Sekcija

A: Tekuće životne potrebe (izd. na engl. jez) 30 DEM Sekcija

B: Obrada i prerada; saobraćaj i transport (izd. na engl. jez.) 65 DEM Sekcija

C: Kemija i metalurgija (izd. na engl. jez.) 40 DEM Sekcija

D: Tekstil i papir (izd. na engl. jez.) 11 DEM Sekcija

E: Građevinarstvo; rudarstvo (izd. na engl. jez) 13 DEM Sekcija

F: Strojarstvo: osvjetljenje, grijanje, naoružanje, miniranje (izd. na engl. jez.) 35 DEM Sekcija

G: Fizika (izd. na engl. jez) 30 DEM Sekcija

H: Elektrotehnika (izd. na engl. jez.) 25 DEM Uputa + Sekcije A - H (komplet) (izd. ns engl. jez.) 210 DEM

14. Obrasci - jedan list 0,20 DEM OGLASI (u Hrvatskom patentnom glasniku)

Tar. br. 5

1. Zadnjs stranica ovitka 1/1, crno-bijelo 1000 DEM

2. Zadnja stranica ovitka 1/2, crno-bijelo 6oo DEM

3. Druga i treća stranica ovitka 1/1. crno-bijelo 900 DEM

4. Druga i treća stranica ovitka 1/2, crno-bijelo 500 DEM

5. Ostale stranice 1/1, crno-bijelo 600 DEM

6. Ostale stranice 1/2, crno-bijelo 400 DEM

7. Ostale stranice 1/4, crno-bijelo 300 DEM

8. Ostale stranice 1/8, crno-bijelo 200 DEM Napomena: Domaće pravne i fizičke osobe po ovom tarifnom broju imaju popust od 50%

PRETRAŽIVANJE

Tar. br. 6

1. Pretraživanje fonda prijava i dodijeljenih prava Zavoda - po jednom zadanom kriteriju/elementu 25 DEM

2. Davanje ostalih podataka iz/o predmetu na osnovi jednog poznatog podatka o jednom predmetu 6 DEM

3. Izvješće o stanju tehnike -cijena usluge se utvrđuje prema stvarnim troškovima

4. Pretraživanje po posebnim zahtjevima -cijena usluge se utvrđuje prema stvarnim troškovima

FOTOKOPIJE

Tar. br. 7

1. Fotokopije dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda - jedna stranica 0,20 DEM

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>