Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za izvanredne događaje u zračnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine, donijela

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju članova Komisije za izvanredne događaje u zračnom prometu

I.

Radi poduzimanja preventivnih mjera, učinkovitog djelovanja te otklanjanja posljedica uzrokovanih izvanrednim događajima u zračnom prometu osniva se Komisija za izvanredne dogadaje u zračnom prometu (u daljnjem tekstu: Komisija),

II.

Komisija je koordinacijsko tijelo Vlade Republike Hrvatske.

III.

U ostvarivanju svojih zadaća Komisija usklađuje rad u poduzimanju mjera i postupaka u izvanrednim događajima u zračnom prometu, a osobito u slučajevima:

1. otmice zrakoplova s namjerom i odobrenjem za slijetanje u zračnu luku i otmlca zrakoplova u zračnoj luci prije polijetanja,

2. otmice zrakoplova kojima nije odobreno slijetanje u zračnu luku,

3. diverzantsko-terorističkih napada na zračnu luku, 4. pronalaska diverzijske naprave na objektu - prostoru zračne luke ili zrakoplovu,

4. katastrofalnih udesa zrakoplova uzrokovanih tehničkim razlozima ili višom silom.

IV.

Komisija ima predsjednika i tri člana.

Predsjednik Komislje je predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova - JOŠKO MORIĆ.

Članovi Komisije jesu predstavnici,

1. Ministarstva obrane - general-bojnik - IMRA AGOTIĆ,

2. Ministarstva vanjskih poslova - dr. STANKO NICK,

3. Ministarstva pomorstva, prometa i veza - NENAD ANDRIN.

Ministri nadležnih ministarstava ovlašteni su, u slučaju spriječenosti imenovanih predstavnika, u hitnim slučajevima, odrediti zamjenike imenovanim predstavnicima

V.

Komisija odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednici Komisije.

Predsjednik Komisije saziva sjednicu Komisije i rukovodi njenim radom.

Komisija za svoj rad odgovara Vladi.

VI.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",

Klasa: 343-08/93-01 /03

Urbroj. 5030109-93-6

Zagreb, 5. ožujka 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: