Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Bukovje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine"), broj 46/82, 28/87, 39/88 i 73/91) a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste" Zagreb, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine, donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Bukovje

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja graničnog prijelaza Bukovje u k.o. Štrigova, općina Čakovec.

II.

Opći interes iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uredenja prostora Općinskog sekretarijata za urbanizam, grsditeljstvo i stambene poslove opčine Čakovec

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",

Klasa: 943-03/93-01/04

Urbroj: 5030109-93-1

Zagreb, 5. ožujka 1993.

Predsjednik

Hrvoje ŠarInić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.