Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 - Banke ne smiju odobravati kredite za kupnju dionica iz potraživanja od Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj 21. sjednici od 1. ožujka 1993, donio je

ODLUKU

1. Banke ne smiju odobravati kredite za kupnju dionica iz potraživanja od Republike Hrvatske, nastalih po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug, u slučajevima:

- ako, prema posljednjim podacima banke ili ovlaštene revizorske kuće, iskazani potencijalni gubici, koji proistječu iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavki određenog stupnja naplativnosti prelaze 50% iznosa sredstava osnivačkog fonda i rezerve banke;

- ako nema u 100%-tnom iznosu pokrivenu staru deviznu štednju potraživanjima od Republike Hrvatske, nastalih po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug.

2. Provodenje ove odluke kontrolirat će Narodna banka Hrvatske.

3. U slučaju da se kontrolom utvrdi da se banka ne pridržava mjera iz točke 1. ove odluke, Narodna banka Hrvatske će poduzeti odgovarajuće aktivnosti sukladno članku 51. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske.

4, Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",

O.br. 113/93.

Zagreb, 1. ožujka 1993,

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.