Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br: 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89 40/90 i 9/91) i članka 6. točka 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. veljače 1993., donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1992.

1. Naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirnvinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, hoje su ostvarene od 1. siječnja 1892. i koje su povećane za 5,50% prema Odluci o usklađivanju naknada osobikog dolkotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,58% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1 ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju iji dokvalifžkaciju i naknads osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1992 ("Narodne novine", broj 48/92), od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o usklađivanju nakrlada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1982. ("Narodne novine", broj 49/92), od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10.92oio prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), od 1. rujna 1992. za 38,19% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92), od 1. listopada 1992. za 21,1% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992. ("Narodne novine", broj 90/92), od 1. studenoga 1982. za 11% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1992. ("Narodne novine", broj 12/93) povećavaju se od 1. prosinca 1992. za 23%.

2. Naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene 1. siječnja 1992. ili poslije toga dana i koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnbg dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,58%, prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1992.

("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), od 1. rujna 1992. za 39,19% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92), od 1. listopada 1992. za 21,1% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992. ("Narodne novine", broj 90/92), od 1. studenoga 1992. za 11% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1992. ("Narodne novine", broj 12/93), povećavaju se od 1. prosinca 1992. za 23%.

3. Naknade osobnoga dohotka iz točke 2. ove odluke ostvarene od 1. prosinca 1992. do 31. prosinca 1992., a koje nisu povećane za 17,51%, 14/58%, 8,88%, 11,4%, 16%. 18,3%, 16,S%, 10,92%, 39/19%, 21,1% i 11% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 566,482%.

4. Kao osnovica za povećanje naknade prema toč.1. i 2. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. prosinca 1992., a kao osnovica za povećanje naknade prema točki 3. uzima se svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

5. Povećanje naknade iz toč.1. 2. i 3. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bež donošnja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1992.

Klasa: 140-13/93-01/850

Urbroj: 341-99-01 /93-4

Zagreb, 26. veljače 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.