Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5186, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točka 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. veljače 1993. donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1992.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1, prosinca 1992. koje su određene od osnovice koja iznosi 2.050. - HRD i povećane su do 1. siječnja 1992. za 1751% prema Odluci o osnovici za odredivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine" broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,8%, prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88%, prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4%, prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), od 1. lipnja 1992. za 183% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1992: ("Narodne novine", broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10.92% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), od 1. rujna 1992. za 39,19% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92), od 1. listopada 1992. za 21,1% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992. ("Narodne novine", broj 90/92), od 1. studenoga 1992. za 11% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1992. ("Narodne novine", broj 12/93), povećavaju se od 1. prosinca 1992. za 23%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene od 1. prosinca 1992. do 31. prosinca 1992., a koje nisu povećane za 17,51%, 14,58%, 8,88%, 11,4%, 16%, 18,3%, 16,5%, 10,92%, 39,19%, 21,1% i 11%, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 566,482%.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke služi svota novčane naknade koja je korisniku pripadala na dan 1. prosinca 1992., a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 2. ove odluke, služi svota novčane naknade određena od osnovice za odredivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1992. iznosila 2.050.- HRD.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema toč.1. i 2. ove odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1992.

Klasa: 140-13/93-01/850

Urbroj: 341-89-01 /93-5

Zagreb, 26. veljače 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.