Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3c, stavka 3. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osigursnika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 18/92 i 71/92), članka 3. stavka 5. Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991. ("Narodne novine", broj 4B/92 i 71/92) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. veljače 1993. donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1992.

1. Mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 1. Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991. ("Narodne novine", broj 46/92 i 71/92) i koje su do 1. studenoga 1982. povećane za 14,58%, 8.88%, 11,4%, 16%, 18,3%, 16,5%, 10,92%, 39,19%, 21,1% i 11% povećavaju se od 1. prosinca 1992. za za 23%.

2. Mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 3b. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskoga i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao Republički zakon ("Narodne novine", broj 53/91, 73,91, 18/92 i 71/92), koje su od 1. veljače 1892. povećane za 14,58% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina. doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/82), od 1. ožujka 1992. povećane ze 8,88% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. povećane za 11,4% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92j, od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno ošteeenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), od 1. lipnja 1892. za 18,3% prema Odluci o usklsđivanju akontacije mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), od 1. srpnja 1892. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), od 1. rujna 1992. za 39,19% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92), od 1. listopada 1992. za 21,1% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992. ("Narodne novine", broj 9o/92), od 1. studenoga 1992. za 11% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1992. ("Narodne novine", broj 12/93), povećavaju se od 1. prosinca 1992. za 23%.

3. Mirovina uskladena prema točki 1. i 2. ove odluke ne može iznositi više od 163.861 HRD, niti manje od 29.492 HRD mjesečno.

4. Doplatak za pomoć i njegu i novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađene po ovoj odluci, isplaćivat će se od 1. prosinca 1982. najviše u svoti koje od 1. prosinca 1992: pripadaju korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskoga i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske:

5. Kao osnovica za povećanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci, uzima se svota koja je korisnicima pripadala na dan 1. prosinca 1992.

6. Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1992.

Klasa: 140-13/93-01/850

Urbroj: 341-99-01 /93-7

Zagreb, 26. veljače 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.