Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992. radi određivanja naknade osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21192), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. veljače 1993., donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992. radi određivanja naknade osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu

1. U slučjevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu, preračunavanjem osobnih dohodaka, koje je osiguranik, odnosno invalid rada, ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od invalidnosti ili izmijenjene radne sposobnosti, ili u posljednje tri godine - ako je to za osiguranika povoljnije, na razinu osobnih dohodaka iz godine 1992., osobni dohoci ostvareni u godiname od 1966. do 1991. preračunavaju se s odgovarajućim valorizačijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:


Osobni dohoci ostvareni         s valorizacijskim koeficijentom

u godini1986.                          460253.8701

1967.                          401.389,7278

1968.                          368.771,1517

1889.                          318.891,1438

1970.                          265.870,5828

1971.                          213.349,1599

1972.                          181.175,9131

1973.                          160.090,5815

1974.                          127.141,đ045

1975.                          102.762,3408

1976.                          88.610,7386

1977.                          74.582,0012

1978.                          88.810,7388

1979.                          50.755,3809

1980.                          41809,8201

1981.                          30.783,3932

1982.                          24.133,7595

1983.                          19250,1882

1984.                          13.4912518Osobni dohoci ostvareni s valorizacijskim kojeficijentima

u godini1985.                          7.678,5777

1986.                          3.661,8702

1987.                          1.784,1017

1988.                           647,9863

1989.                          40,5091

1990.                          6,9860

1991.                          4,14422. U slučajevima iz točke 1. ove odluke kada se, u smislu članka 14. st. 2. i 3. Statuta zajednice, za utvrđivanje valoriziranoga prosječnog osobnog dohotka, koji je osiguranik ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od nastanka invalidnosti ili izmijenjena radna sposobnost. ili u posljednje tri godine - ako je - to za osiguranika povoljnije, uzimaju u obzir osnovice osiguranja i naknade osobnoga dohotka koje su utvrđene prema osobnim dohocima ostvarenim prije 1. siječnja 1966., te naknade, odnosno osnovice za naknade i osnovice osiguranja, preračunavaju se prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991. s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentima ovisno o godini u kojoj su ostvareni osobni dohoci na osnovi kojih su utvrđene osnovice za naknade odnosno osnovice osiguranja i to:

ako su osobni dohoci s valorizacijskim koeficijentima

ostvareni u godini

1961. 1.492.920,5615

1962. 1,346.822,2426

1963. 1,136.619,2566

1964. 888263,4401

1965. 636.588,6155

U valorizacijski koeficijent od 636.588.6155 za preračunavanje osobnih dohodaka ostvarenih u godini 1985. prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992. uključen je i koeficijent od 129.16, utvrđen u smislu članka 2326. Osnovinsog zakona o mirovinskom osiguranju.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/850

Urbroj: 341-99-01 /93-16

Zagreb, 26. veljače 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">