Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičhog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. veljače 1993, donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaha iz godine 1991. osnovice osiguranja i osobni dohoci ostvareni u godini od 1996. do 1991. koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentima, ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:

Osnovice osiguranja i                              
osobni dohoci ostvareni u godini                Valorizacijski koeficijenti

1966.                              460.253.6701
1967.                              401.389,7276
1968                              368.771,1517
1969.                              318.891,1436
1970.                              285.870,5828
1971.                              213.349,1599
1972.                              181.175,9131
1973.                              160.090,5815
1974.                              127.1418045
1975.                              102.762,3408
1978.                              88.610,7388
1977.                              74.582,0012
1978.                              61.413,2264

Osnovice osiguranja i osobni                      Valorizacijski
dohoci ostvareni u godini                        koeficijenti

1979.                                  50.755,3609
1980.                                  41.809,8201
1981.                                  30.783,3932
1982.                                  24.133,7595
1983.                                  19.250,1882
1984.                                  13.491,2516
1985.                                  7.678,5777
1986.                                  3.661,8702
1987.                                  1.784,1017
1988.                                  647,9863
1989.                                  40,5091
1990.                                  6,9660
1991.                                  4,1442

2. S danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992. ("Narodne novine", broj 88/92),

3. Ova odluka stupa na snagu osrnoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 142-13/93-01/852

Urbroj: 342-99-01/93-12

Zagreb, 26. veljače 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.