Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednike Hrvatske, na sjednici održanoj 26. veljače 1993. donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

Članak 1.

Osnovica osiguranja, za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, osiguranika - radnih ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom, sredstvima u vlasništvu građana, jest plaća iz koje se plaća porez iz plaća iskazana u isplatnoj listi, odnosno osnovica od koje se određuje porez u paušalnoj godišnjoj svoti.

Članak 2.

Osnovica osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za oslguranike iz članka 1. ove odluke, ne može biti manja od najniže osnovne plaće uvećane za 40%. Najviša osnovica osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinshog i invalidskog osiguranja jest najniža osnovica osiguranja utvrđena stavkom 1. ovoga članha uvećana za četiri puta. Najniža osnovna plaća u smislu ove odluke je njezina svota utvrđena osebnim kolektivnim ugovorom, a do njegova zakljućivanja ona koja je utvrđena Općim kolektivnim ugovorom. Osnovice osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja usklađuju se tijekom godine po službenoj dužnosti s porastom najniže osnovne plaće.

Članak 3.

Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici obvezno razvrstavaju, osiguranici kojima se osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrđuje prema visini osnovice od koje se određuje porez u paušalnoj godišnjoj svoti, mogu prema osobnom izboru izabrati i sljedeće više osnovice osiguranja:

- najniža osnovica osiguranja uvećana za dva puta

- najniža,osnovica osiguranja uvećana za tri puta

- najniža osnovica osiguranja uvećana za četiri puta. Izabrana viša osnovica ne može se tijekom godine mijenjati već se samo usklađuje na način utvrđen u članku 2. stavku 4. ove odluke.

Članak 4.

Na dan primjene ove odluke prestaje se primjenjivati Odluka o osnovicama osiguranja samostalnih privrednika za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 10/92), Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/850

UBroj: 341-99-01 /93

Zagreb, 26. veljače 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.