Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Rjšenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-57/1993. od 24. veljače 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske je u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici 24. veljače 1993. godine, donio

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92, 2/93-ispravak), u dijelu u kojem je mjesto Turanj određeno da bude u sastavu Općine Sv, Filip i Jakov u XIII. Županiji Zadarsko-Kninskoj (članak 6. XIII. Županija Zadarsko-Kninska, pod 17. Sv. Filip i Jakov),

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama",

Obrazloženje

Mjesna zajednica Turanj podnijela je dana 12. veljače 1993. Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Sud) prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o područjima Županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, u dijelu u kojem je mjesto Turanj određeno da bude u sastavu Općine Sv. Filip i Jakov (dalje u tekstu: Zakon), U prijedlogu se nadalje traži da Sud odgodi održavanje zakazanih ponovnih izbora u Turnju, dok Sabor Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Sabor) ne riješi u kojoj će općini biti mjesto Turanj, odnosno dok ne riješi zahtjev građana mjesta Turanj da to mjesto bude sjedištem općine. Sud je u svezi s ovim prijedlogom, u prethodnom postupku, riješio da se postupak razdvoji i posebno odluci o prijedlogu za odgodu izbora pod brojem U-VII-76/ 1993. (Sud nije ulazio u pitanje pravnih posljedica činjenice da je člankom 90. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92), utvrđeno da danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", br.19/83), dakle, 30. prosinca 1992. godine), U prijedlogu, u dijelu u kojem se traži ocjena Zakona, ne navodi se ni jedna odredba Ustava Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ustav) s kojim bi Zakon, u dijelu u kojem se osporava, bio nesuglasan. U njemu se ističe da mjesto Turanj ima kako povijesne tako i gospodarske razloge da bude sjedište općine, u čiji bi sastav, po predlagaču trebala ući (i) mjesta: Krmčina, Sikovo, Babac, Raštane Gornje i Raštane Donje te Tičevo. Nadalje se navodi, da građani mjesta Turanj ne žele biti u sastavu Općine Sv. Filip i Jakov, a da nema ni logike da tri mjesta koja se nalaze jedno do drugoga: Pakoštane, Biograd na moru i Sv. Filip i Jakov, budu sjedišta triju općina. Prijedlog se ne prihvaća. Prema članku 129. Ustava jedinice lokalne samouprave mogu u skladu sa zakonom, biti općina i kotar ili grad. Njihovo područje određuje se zakonom, pošto se prethodno pribavi mišljenje stanovnika toga područja. U skladu s navedenom odredbom Ustava Sabor je osporenim Zakonom utvrdio područja Županija, gradova i općina u Republici. Zakonu je prethodilo pribavljanje mišljenja stanovnika (tog) područja i time je ispunjena jedina posebna pretpostavka za koju Ustav izričito traži da bude ispunjena prije usvajanja Zakona. Ocjenjujući ustavnost Zakona u dijelu u kojem se osporava Sud ne nalazi da se njime dovodi u pitanje ustavno pravo građana na lokalnu samoupravu i upravu koje im jamći članak 128. stavak 1. Ustava. Sud, međutim, ne ulazi u ocjenu razloga koji su bili odlućujući za Sabor koje će područje (jedinice lokalne samouprave) biti općina, kotar ili grad. jer je to određivanje stvar zakonodavne politike Sabora. Na tu politiku građani mogu utjecati na različite demokratske načine. Jedan od njih je i podnošenjem prijedloga za promjenu područja općine na čijem području imaju prebivalište. Prijedlog može podnijeti najmanje jedna trećina stanovnika naselja za koje se traži izdvajanje iz sastava općine, uz uvjete propisane zakonom. O prijedlogu odlučuje Zastupnički dom Sabora (čl.10. i 11. Zakona), Dok se Zakon ne izmjeni svatko je dužan pridržavati ga se i poštovati pravni poredak Republike (čl. 5. st. 2. Ustava), Objava ovoga rješenja temelji se na članku 20. stavku 1. Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), Slijedom izloženog riješeno je kao u izreci.

Broj: U-I-57/ 1993.

Zagreb, 24. veljače 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r