Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 04.03.1993 Upute za provedbu članka 20. stavak 4. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

AGENCIJA ZA RESTRUKUIRANJE I RAZVOJ

Temeljem članka 45. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91 i 83/92) direktor Agencije za restrukturiranje i razvoj Republike Hrvatske donosi

UPUTE

za provedbu članka 20. stavak 4. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Odluku o raspodjeli ostvarene dobiti donosi Skupština dioničkog društva odnosno Skupština društva s ograničenom odgovornošću u skladu sa Statutom društva. U slučaju da Skupština društva donese odluku o isplati dividende pravo na dividendu imaju svi dioničari odnosno imaoci udjela. Društvo je dužno voditi evidenciju o upisanim i uplaćenim dionicama društva temeljem koje će se izvršiti obračun i isplata dividende. Za dionice kupljene s popustom dividenda se isplačuje razmjerno uplaćenom dijelu vrijednosti dionica uvećanom za razmjerni iznos odobrenog popusta. Za dionice kupljene bez popusta dividende se isplaćuje razmjerno uplaćenom dijelu. Za upisane a neotplaćene dionice kao i za dionice koje su u vlasništvu Fonda dividenda se prenosi Hrvatskom fondu za razvoj u roku od 7 dana od dana održavanja Skupštine društva. Imaoci dionica stječu pravo na dividendu temeljem vrijednosti dionica uplaćenih do 31.12.1992. Upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 2. ožujka 1993.

Direktor

Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.