Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 03.03.1993 Uredba o akontacijama najniže osnovne i minimalne plaće za veljaču 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. 7akona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br, 74/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 1993. godine, donijela

UREDBU

o akontacijama najniže osnovne i minimalne plaće za veljaču 1993. godine

Članak 1.

Ovom uredbom se, do dovršetka postupka predvidenog općim kolektivnim ugovorima za utvrđivanje najniže osnovne i minimalne plaće, za veljaču 1993. godine utvrđuje njihova akontacija.

Članak 2.

Akontacija najniže osnovne plaće za veljaču 1993. godine utvršćuje se u iznosu od 53244 HRD.

Članak 3.

Akontacija minimalne plaće za veljaču 1993. godine utvrđuje se u iznosu od 37.332 HRD.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/22

Urbroj: 5030112-93-28

Zagreb, 3. ožujka 1993.

Potpredsjednik

Vladimir Šeks, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.