Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 03.03.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju optičkoga telekomunikacijskoga kabela na relaciji Osijek-Đakovo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/8, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije s p.o. Zagreb, Telekomunikacijskog centra Osijek, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1993. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju optičkoga telekomunikacijskoga kabela na relaciji Osijek-Đakovo

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja optićkoga telekomunikacijskoga kabela na relaciji Osijek - Đakovo u k.o. Osijek, Retfala, Čepin, Vladislavci, Dopšin, Vuka, Koritna, Semeljci, Briješče, Viškovci i Đakovo, u općinama Osijek i Đakovo.

II.

Opći interes iz točke I. ove odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadrisnih u Uvjerenju o uvjetima uredenja prostora Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, Klasa: 350-05/922/39, Urbroj: 531-04/2-92-6, od 5. studenoga 1992. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-03/92-02/08

Urbroj : 5030109-93-3

Zagreb, 24. veljače 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.