Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 03.03.1993 Odluka o Rasporedu planiranog potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za zbrinjavanje bolesnika s akutnim i kroničnim bolestima po županijama Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovu članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/9 pročišćeni tekst,19/91_ 53A/91.,18/92 i 69/92) i odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici održanoj 29. siječnja 1993. godine donijela je

ODLUKU

o Rasporedu planiranog potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za zbrinjavanje bolesnika s akutnim i kroničnim bolestima po županijama Republike Hrvatske

I.

Sukladno utvrdenim standardima i normativima za primarnu zdravstvenu zaštitu, prema Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini (donijetoj na sjednici Skupštine od 29. siječnja 1993. godine), usvaja se Plan potrebnog broja liječnićkih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za potrebe cjelokupne populacije Republike Hrvatske po sjedištima zdravstvenih ustanova za primarnu zdravstvenu zaštitu kako je navedeno u tablici 1. koja je sastavni dio ove odluke.

II.

Sukladno Odluci o usvajanju Plana potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za liječenje akutnih i kroničnih bolesti osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 70/92) usvaja se Raspored planiranog potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za zbrinjavanje bolesnika s akutnim i kronićnim bolestima po županijama Republike Hrvatske.

III.

Raspored planiranog potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za zbrinjavanje bolesnika s akutnim i kroničnim bolestima određuje se prema djelatnostima stacionarne zdravstvene zaštite, po pojedinim županijama, gradskim centrima unutar županija i za grad Zagreb kako je navedeno u tablicama 2, 3, 4. i 5. koje su sastavni dio ove odluke.

IV.

Broj bolesničkih Iežaja raspoređuje se po djelatnostima stacionarne zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama grada Zagreba za potrebe osnovnog zbrinjavanja bolesnika grada Zagreba, za potrebe zbrinjavanja bolesnika složenijim dijagnostičkim i terapijskim postupcima zagrebačkog područja i za potrebe zbrinjavanja najsloženijim dijagnostičkim i terapijskim postupcima cjelokupne populacije Republike Hrvatske, kako je to navedeno u tablici 6. koja je sastavni dio ove odluke.

V.

Na osnovi odredbi ove odluke Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske će objaviti posebnu knjižicu rasporeda bolesničkih ležaja prema djelatnostima pojedinih stacionarnih ustanova za županije Republici Hrvatskoj.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/05

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.