Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 25.02.1993 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA KOMISIJA ZA ODOBRENJE IZDAVANJA DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima i članka 6. Zalsona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva Dioničnog društva "Sloga" - poduzeće za unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, da mu se odobri izdavanje II. emisije dionica, sukladno odluci sa sjednice od 5. veljače 1993. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1. Dioničkom društvu "Sloga" - poduzeće za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 20, odobrava se izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - II. emisije dionica u svoti od 1.962.000.- DEM

2. Izdavatelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke 1. ovog rješenja obvezan je ovom ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavka 2. Zakona o vrijednosnim papirima.

3. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/93-01/01

Urbroj: 513-04/93-01

Zagreb, 10. veljače 1993.

Predsjednik Komisije

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.