Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 25.02.1993 Obavijest o promjeni žiro-računa Hrvatske gospodarske komore
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

OBAVIJEST

o promjeni žiro-računa Hrvatske gospodarske komore

Hrvatska gospodarska komora obavještava svoje članice - obveznike plaćanja doprinosa prema Odluci o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori za 1993. godinu ("Narodne novine" br. 10/93.) da je dosadašnji žiro-račun 30102-839-180 s danom 22. veljače 1993. ugašen, te da je dobila novi račun 30102-637-3567.

Broj1-471/1-1993.

Zagreb, 22. veljače 1993.

Tajnik

mr. Marko Sušac, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.