Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 22.02.1993 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/81, 9/92 i 55/92) i članka 3. Zakona o utvrđivanju ratne štete ("Narodoe novine", broj 61/91) na sjednici 15. veljače 1993. godine donijela je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete

I.

Imenuje se JURE BRAJKOVIĆ predsjednikom Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete.

II.

Za članove Republičke komisije za popis i procjenu ratne,štete imenuju se:

1. mr. RATKO LATKOVIĆ, predstavnik Ministarstva obrane

2. KATICA OSREČKI, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

3. MARIJAN RAMUŠČAK, predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave

4. IVAN NOVAČIĆ, predstavnik Ministarstva financija

5. ŠUKRIJA BERBEROVIĆ, predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i veza

6. ZDENKA MESIĆ, predstavnik Ministarstva turizma i trgovine

7. VLADIMIR KRTALIĆ, predstavnik Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša

8. MIRKO GRUBIŠIĆ, predstavnik Državnog zavoda za statistiku

9. ŽELJKO PAĐEN, predstavnik Državnog zavoda za makroekonomske analize i prognoze

10. dr. PETAR VIDAKOVIĆ, predstsvnik Hrvatske gospodarske komore

11. KREŠIMIR ALERIĆ, predstavnik Javnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske

12. mr. MLADEN SANJKOVIĆ, predstavnik "Croatia" osiguranje, d. d.

13. ZVONIMIR RADIĆ, predstavnik Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Klasa: 080-02/92-05/02

Urbroj : 50304/2-93-2

Zagreb, 15. veljače 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.