Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 22.02.1993 Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 75. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/92), Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenja odredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo objavljuje

PODATKE

o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1992. godine iznosi 61.496 HRD. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članku 40, 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

2. Prosječna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine iznosi 73.560 HRD. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata prema članku 41. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

Broj : 05-283/93.

Zagreb, 19. veljače 1993.

Za Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenja odredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

mr. Marija Zuber, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">