Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 15.02.1993 Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o plaćama ("Narodne novine" br. 9/93) generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske objavljuje

PODATAK

o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine

Prosječno isplaćena neto plaća po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine iznosi 70.561 hrvatski dinar. Podatak iz stavka 1. koristi se za primjenu članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. Uredbe o plaćama.

Klasa: 120-02/93-01/14

Urbroj : 321-03/93-01

Zagreb, 12. veljače 1993.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.