Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 10.02.1993 Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

I.

Za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja plaća se naknada za svaku vrstu i kategoriju životinja u visini i to za:

1. kopitare :

    - konja                                 1.350 HRD
    - ždrijebe do 3 mjeseca starosti                    500 HRD
    - magarca. mazgu i mulu                         200 HRD
2. papkare :
    - govedo                                1.350 HRD
    - tele do 3 mjeseca starosti                      500 HRD
    - svinju                                200 HRD
    - prase do 2 mjeseca starosti                      50 HRD
    - ovcu i kozu                              130 HRD
    - janje i jare do 2 mjeseca starosti                  70 HRD
3.perad:
    - perad do 10dana starosti                       1 HRD
    - brojlera                               2 HRD
    - ostalu perad                             5 HRD
4.psa                                      600 HRD
5.mačku                                 300HRD
6.kuniće :
    - kunića za rasplod                           20HRD
    - kunića mladog                         5HRD
7.pčele po košnici                               150HRD
8.ribe iz uzgajališta po kg                           3HRD
9.puževe po kg                             3HRD
10.divljač:
    - krupna divljač dlakava                        500 HRD
    - krupna divljač pernata                        250HRD
    - sitna divljač dlakava                         200HRD
    - pernata divljač do 10 dana starosti                  1 HRD
    - ostala pernate divljač                        5 HRD

II. 

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja ("Narodne novine", broj 57/92).

III.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-1/93-1/26

Urbroj : 525-01-93-1

Zagreb, 21. siječnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

dr. Ivan Majdak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.