Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 10.02.1993 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst 19/91, 53A/91. 18/92 i 69/92) i odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90). Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici održanoj 29. siječnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini

I.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini ("Narodne novine" broj 82/92) u točki V. iza teksta: "od 1. studenog 1992. godine", dodaje se tekst: "do 31. siječnja 1993. godine".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/09

Urbroj : 338-24-93-1 Zagreb,

29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate LjubIčtć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: