Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 10.02.1993 Odluka o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDFRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 1 i t. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91. 53A/91, 18/92 i 69/92) i odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici održanoj 29. siječnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini

I.

Na osnovi odluke kojom se odreduje primjena Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka

-vrijednost bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka

- vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka) kao osnova za utvrđivanje cijena zdravstvenih usluga, poradi sklapanja ugovora za provođenje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom (u daljnjem tekstu: zdravstveni djelatnici privatne prakse) tijekom 1993. godine.

II.

Vrijednost bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka utvrđuje se za provođenje zdravstvene zaštite prema djelatnostima:

u HRD

1. Primarna zdravstvena zaštita 580

2. Stomatološka zdravstvena zaštita - primarna ipoliklinička 613

3. Polikliničko - konzilijarna i stacionarna zdravstvena zaštita 595

4. Zdravstvena zaštita u rehabilitaciji-polikliničko - konzilijarna i stacionarna 567

5.Hemodijaliza 621

III.

Zdravstvepe ustanove i zdravstveni djelatnici privatne prakse koji imaju sklopljen ugovor s Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) posebice iskazuju prilikom provođenja dijagnostičkih i terapijskih postupaka utrošene materijale i lijekove iz Popisa šifara grupa materijala i lijekova,kako slijedi:

_____________________________________________________________________________________
Šifra              Naziv grupe
_____________________________________________________________________________________
01           lijekovi (skuplji od 20DEM po dnevnoj dozi)
02           endoproteze,pacemakeri i materijali koji se trajno
            ugrađuju u tijelo bolesnika kao i osteosintetski ma-
            terijali (za čiju primjenu postoji suglasnost medicin-
            skih stručnjaka iz pojedinih djelatnosti).
03           krv i krvni derivati
04           radioizotopi
05           rendgenski filmovi i kontrasna sredstva
06           standardne kovine za izradu fiksnih zubnoprotetskih nadomjestaka
07           filteri i ostali materijali za hemodijalizu
_____________________________________________________________________________________

Materijali pod šifrom 06 - standardne kovine za izradu fiksnih zubnoprotetskih nadomjestaka mogu se posebice iskazivati: do početka primjene Pravilnika o ortoped-

skim pomagalima (donijetog na sjednici Skupštine od 29. siječnja 1993.)

Materijali i lijekovi,iz prethodne stavke uz naziv moraju sadržavati šifre i količinu,a iznos troškova iskazuje se prema nabavnoj deviznoj cijeni preračunatoj u HRD

srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan ispostavljanja računa.

IV.

Utvrđuje se iznos troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama po bolno - opskrbnom danu u visini od 9.699HRD.

Utvrđuje se iznos troškova za dnevni smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (dnevna bolnica) u visini od 50% iznosa iz prethodne

stavke.

Utvrđuje se iznos od 3.406 HRD za troškove prehrane bolesnika po jednom bolesniku za vrijeme terapijskog postupka hemodijalizom koja se provodi u poliklinič ko - konzilijarnoj ordinaciji.

U iznosima utvrđenim u stavkama 1.,2.i 3.ove točke, uračunati su troškovi za plaće nemedicinskih djelatnika, troškovi održavanja opreme i prostorija,njihovo ćiščenje,

opskrba živežnim namirnicama i ostalim materijalima: te troškovi za informatičko administrativne poslove; poslove transporta i druge poslove u svezi smještaja i prehrane bolesnika.

V.

Utvrđene vrijednosti bodova iz točke II.ove odluke te iznosi utvrđeni u točki IV.odluke primjenjuju se za osiguranike Republičkog fonda, za osiguranike na osnovi kon- vencije i reciprociteta i za osobe koje imaju priznat status izbjeglica. Za ostale pacijente, utvrđuje se vrijednost boda u iznosu od 2,85 DEM, te iznos za troškove smještaja i prehrane bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama po bolno - opskrbnom danu u visini od 45 DEM, s time da se iznosi utvrđeni u DEM preračunavaju u HRD po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan ispostavljanja računa.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se,od 1. veljače 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/10

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r