Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 10.02.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 101. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst,19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici od 29. siječnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

I.

U Odluci o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 32/91 - pročišćeni tekst, 53A/91, 70/91, 32/92 i 82/92) članak 3. briše se.

II.

U članku 5. dodaje se nova stavka 3., koja glasi: "Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda da sukladno odredbi prethodne stavke, uzimajući u obzir i promjene u svezi podataka o najnižoj osnovnoj plaći djelatnika u javnim djelatnostima i javnim poduzećima, propiše iznose učešća u troškovima zdravstvene zaštite."

III.

Članak 10. briše se.

IV.

U članku 17. iza točke 2. dqdaje se nova točka 2.a., koja glasi: "osiguranici - invalidi rada, korisnici privremene naknade radi nezaposlenosti po propisima mirovinskog i invalidskog osiguranja, kao i članovi njihovih obitelji, ako su zdravstveno osigurani kao članovi obitelji" Točka 13. mijenja se i glasi: "Osiguranici i članovi njihove obitelji, ako su zdravstveno osigurani kao članovi obitelji kad prihod iz radnog odnosa od obavljanja samostalne privredne ili neprivredne djelatnosti, odnosno ostvaren od sporednih djelatnosti te iznos mirovine (u daljnjem tekstu: prihod iz radnog odnosa) po članu te obitelji u času,rješavanja zahtjeva ne prelazi iznos od 70% iznosa minimalne plaće važeće za mjesec rješavanja zahtjeva mjesečno, ili kada katastarski prihod ne prelazi po članu poljoprivrednog kućanstva iznos od 250 HRD mjesečno. Ako član obitelji iz ove točke osim prihoda iz radnog odnosa ima i katastarski prihod, prihod iz radnog odnosa dijeli se s iznosom od 1% iznosa utvrđenog sukladno pret- hodnoj stavci ove točke, a katastarski prihod sa 2,50 pa ako zbroj oba količnika ne prelazi 100, smatra se da član obitelji ispunjava uvjet da bude oslobođen učešća u smislu odredbe ove točke Odluke."

V.

Članak 18. briše se.

VI.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite.

VII.

Odredba članka 10. Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 32/91 - pročišćeni tekst, 53A/81, 70/91, 32/92 i 82/92) ostaje na snazi do dana početka primjene Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (donijetom na sjednici Skupštine od 29. siječnja 1993. g.)

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/12

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r